Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w III Krajowym Kongresie Forów Skarbników organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Krajową Radę Forów Skarbników JST, który odbędzie się 11–12 maja 2021 r. w formule on-line.

III Krajowy Kongres Forów Skarbników jest ogólnopolskim przedsięwzięciem o charakterze otwartym. Nasze zaproszenie kierujemy do wszystkich Skarbników jednostek samorządu terytorialnego w Polsce – zarówno zrzeszonych w regionalnych forach branżowych, działających przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, jak również tych, którzy jeszcze do nich nie należą.

Celem Krajowego Kongresu Forów Skarbników jest dyskusja wokół aktualnych wyzwań stojących przed Skarbnikami, wymiana doświadczeń i integracja ważnego środowiska zawodowego. Podczas Kongresu poruszane będą zagadnienia związane z najistotniejszymi aspektami zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego.

Kongres rozpocznie debata na temat stanu finansów samorządowych, w której udział wezmą Michał Cieślak, Minister – Członek Rady Ministrów, Zygmunt Frankiewicz, Senator i Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Mirosław Legutko, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, Przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych. Debatę będzie moderował dr Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu FRDL.

W dalszej części programu tegorocznego Krajowego Kongresu Forów Skarbników znajdą się ważne tematy finansów samorządowych uwzględniające wyjątkową sytuację pandemii.

Podczas Kongresu poruszone zostaną zagadnienia związane z:

- wpływem pandemii na budżety samorządowe,

- wieloletnim planowaniem finansowym i zarządzaniem długiem,

- planowaniem finansowym w kontekście inwestycji,

- utrzymaniem dochodów własnych,

- finansowaniem oświaty i gospodarki odpadami

oraz wiele innych tematów aktualnie istotnych dla samorządu, dotyczących m. in. rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, systemu korekcyjno-wyrównawczego dochodów, udzielania dotacji czy problematyki podatku VAT.

Mając na uwadze liczne zmiany w tematyce finansów publicznych program Kongresu jest na bieżąco uzupełniany o najbardziej aktualne zagadnienia, dlatego też serdecznie zachęcamy do regularnego odwiedzania strony Kongresu: www.kongresskarbnikow.pl.

Zapraszamy już dziś i prosimy o zarezerwowanie terminu w swoim kalendarzu i obecność na III Krajowym Kongresie Forów Skarbników.