Kolejne spotkanie Forum osób koordynujących współpracę z NGO w JST w województwie dolnośląskim oraz śląskim odbyło się w dniu 28 maja. (zobacz szczegóły).

Obecni na webinarium pełnomocnicy, koordynatorzy, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy działów, odpowiedzialnych za współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz kadra zarządzającą i pracownicy NGO, stowarzyszeń czy fundacji, zapoznali się z nowością, w postaci sklepów społecznych.

Ponad to nasz ekspert omówił trudności oraz problemy dotyczące sprawozdań z realizacji Programu Współpracy za 2020 rok. Podczas szkolenia zajmowano się również rozliczeniem i realizacją zadań w czasie pandemii w tym podczas znoszenia obostrzeń.


17 marca odbyło się pierwsze, inaugurujące spotkanie Forum osób koordynujących Współpracę z NGO w JST w województwie dolnośląskim. Na pierwszym spotkaniu poruszony zostal temat:

LOKALNYCH POLITYK WSPÓŁPRACY SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA PRZYKŁADZIE WROCŁAWSKIEGO MODELU WSPÓŁPRACY

Serdecznie zachęcamy pełnomocników, koordynatorów, dyrektorów, kierowników i pracowników odpowiedzialnych za współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz kadrę zarządzającą i pracowników NGO, stowarzyszeń, fundacji do przystąpienia do forum – Dolnośląskiego Forum Osób Koordynujących Współpracę z NGO W JST.

Aby przystąpić do Forum należy wypełnić deklarację członkowską znajdującą się w zakładce dokumenty formalne i wysłać na adres ośrodka.