Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam Pełnomocników, Koordynatorów, Dyrektorów, Kierowników i Pracowników odpowiadających za współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz pracowników samych organizacji pozarządowych do poparcie inicjatywy powołania kolejnego branżowego forum przy Ośrodku Kształcenia Samorządu im. Waleriana Pańki – Dolnośląskiego Forum Współpracy z NGO w JST.

Dolnośląskie Forum Współpracy z NGO w JST podobnie jak ponad 80 forów działających przy ośrodkach naszej Fundacji na terenie całej Polski, jest organizacją szkoleniowo-konsultacyjną działającą przy Ośrodku i nie posiadającą osobowości prawnej. Do uczestnictwa w Forum zapraszamy pełnomocników, koordynatorów, dyrektorów, kierowników i pracowników odpowiedzialnych za współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi. Celem Forum jest podnoszenie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności osób zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi w jednostkach samorządu terytorialnego przez działalność szkoleniową, konsultacje oraz wzajemne wspieranie się członków Forum poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w ich codziennej pracy. Mamy również nadzieję, że dzięki aktywności członków Forum spełni ważną rolę opiniotwórczą w procesie tworzenia prawa samorządowego.

Spotkania będą odbywały się cyklicznie, a każde z nich będzie poświęcone dyskusji na tematy, które każdorazowo będą wybierali członkowie Forum. Do udziału w spotkaniach Forum zapraszani będą eksperci, którzy rozstrzygają wątpliwe kwestie, interpretują przepisy i proponują najlepsze rozwiązania różnych problemów prawnych i organizacyjnych. Spotkania Forum będą również okazją do integracji pracowników współpracujących z organizacjami pozarządowymi na terenie całego województwa dolnośląskiego.

Forum działać będzie na podstawie przyjętego uchwałą statutu. Na pierwszym spotkaniu wybrany zostanie zarząd, ustalona będzie częstotliwość spotkań i wysokość składki członkowskiej. Proponujemy by w każdym kwartale odbyły się dwa spotkania szkoleniowe, a składka kwartalna wynosiła 320 złotych brutto.

Serdecznie zapraszam Państwa do wypełnienia deklaracji członkowskiej i do przyłączenie się do inicjatywy działalności na terenie Dolnego Śląska Forum osób koordynujących współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz pracownikami organizacji pozarządowych. 

Licząc na Państwa zainteresowanie powołaniem Forum łączę wyrazy szacunku i poważania,

Dyrektor Ośrodka