Serdecznie zachęcamy głównych księgowych, księgowych i pracowników wydziałów finansowo- księgowych jednostek samorządu terytorialnego, ich jednostek organizacyjnych, zakładów budżetowych do zainteresowania się inicjatywą powołania kolejnego branżowego forum przy Ośrodku Kształcenia Samorządu im. Waleriana Pańki –  Forum Księgowych.

Członkostwo w Forum pozwala poszerzyć fachową wiedzę osób pracujących na stanowiskach zajmujących się księgowością jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego i zakładów budżetowych przez działalność szkoleniową, konsultacje oraz wzajemne wspieranie się członków. Dzięki udziałowi w Forum członkowie będą mogli doskonalić swoje kwalifikacje niezbędne dla wykonywania zawodu zgodnie z przepisami prawa, profesjonalnymi standardami oraz dobrą praktyką. Na bieżąco będziemy planowali dla Państwa szkolenia obejmujące najbardziej aktualne zmiany z obszarów prawa, podatków, finansów i rachunkowości, które pomogą członkom Forum w bieżącej pracy. Spotkania Forum będą również okazją do integracji pracowników na terenie całego województwa dolnośląskiego, a nie tylko na małym obszarze. Forum dzięki spotkaniom będzie miało możliwość wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w ich codziennej pracy.

Fora samorządowe to autorski pomysł Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, szczególna forma pracy integrująca środowiska samorządowe wokół codziennych wyzwań i problemów. Są one jednym z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych i jednostek im podległych. Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznego, poszerzaniu wiedzy, doskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji. Przy Regionalnych Ośrodkach FRDL funkcjonuje ponad 80 branżowych forów samorządowych grupujących ponad 20 środowisk zawodowych, a liczba członków działających forów wynosi blisko 4 tys. osób.