W związku z zagrożeniem epidemicznym, spotkanie Śląskiego Forum Kierowników Urzędów Stanu Cywilnego zostało przełożone na późniejszy termin.
 


Serdecznie zapraszamy na pierwsze szkolenie w ramach Śląskiego Forum Kierowników Urzędów Stanu Cywilnego nt. "Rejestracja stanu cywilnego. Omówienie wybranych przepisów, orzeczeń oraz kazusów".
Spotkanie odbędzie się 21 kwietnia.

Celem zajęć będzie poszerzenie i ugruntowanie posiadanej wiedzy w zakresie stosowania obowiązujących przepisów oraz omówienie wybranych problemów związanych z bieżącą pracą w urzędach stanu cywilnego.

Spotkanie poprowadzi Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krakowie, obecnie pełni obowiązki Kierownika Referatu Archiwum Urzędu. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studiów podyplomowych na Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (zarządzanie zasobami ludzkimi). W latach 2001 – 2005 zatrudniona w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (dział prawny Konsulatu Generalnego RP w Toronto).