Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy zainteresować Państwa inicjatywą powołania kolejnego Forum przy Ośrodku Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w województwie śląskim: Śląskiego Forum Pracowników Wydziałów Spraw Obywatelskich. Podobnie jak ponad 70 forów działających przy ośrodkach naszej Fundacji na terenie całej Polski, powołane Forum będzie organizacją szkoleniowo - konsultacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Celem działalności Śląskiego Forum Pracowników Wydziałów Spraw Obywatelskich będzie: podnoszenie poziomu wiedzy,  doskonalenie działania osób zajmujących się  sprawami ewidencji ludności. Cele chcielibyśmy osiągnąć przez działalność szkoleniową, konsultacje oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk członków Forum. Mamy również nadzieję, że Forum dzięki aktywności członków spełni ważną rolę opiniotwórczą w procesie tworzenia prawa samorządowego.

Forum będzie działało na podstawie przyjętego uchwałą statutu i na pierwszym spotkaniu wybierze zarząd oraz ustali częstotliwość spotkań i wysokość składki członkowskiej. Chcemy zaproponować członkom, aby w każdym kwartale odbywało się min. 1 spotkanie, a kwartalna składka członkowska wyniosła ok. 400 zł. Wysokość proponowanej składki jest korzystna dla Państwa jednostek, porównując obecne ceny szkoleń na rynku usług edukacyjnych.

Serdecznie zachęcamy Państwa do zainteresowania się naszą inicjatywą i zapraszamy do  udziału w Śląskim Forum Pracowników Wydziałów Spraw Obywatelskich. W zakładce "dokumenty formalne" zamieszczamy deklarację, której wypełnienie i przesłanie będzie świadczyło o Państwa zainteresowaniu planowaną inicjatywą oraz projekt statutu Śląskiego Forum Pracowników Wydziałów Spraw Obywatelskich.

W zakładce „Fora” znajdziecie Państwo informacje na temat innych forów branżowych działających przy naszym Ośrodku. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Barbarą Tekień Koordynatorem Śląskiego Forum Pracowników Wydziałów Spraw Obywatelskich: tel. 32 259 86 73, e-mail: barbara.tekien@okst.pl

W zakładce "planowane szkolenia" zamieszczamy program inauguracyjnego spotkania  Śląskiego Forum Pracowników Wydziałów Spraw Obywatelskich, które odbędzie się 19 czerwca 2023 r. w Katowicach. Pierwszą część spotkania poprowadzi ekspertka z urzędu wojewódzkiego. Przedstawi bieżące kwestie dotyczące nadawania numeru PESEL. Będzie to dobra okazja do rozwiązania aktualnych trudności pojawiających się w tym zakresie. W drugiej części spotkania zajmiemy się kwestiami organizacyjnymi dotyczącymi powołania Śląskiego Forum Pracowników Wydziałów Spraw Obywatelskich.