Zakończył się V Krajowy Kongres Sekretarzy, organizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Kongres jest ogólnopolskim wydarzeniem dotyczącym bieżących, najważniejszych aspektów funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem Kongresu - Spotkanie sekretarzy po dwóch latach przerwy


Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w V Krajowym Kongresie Sekretarzy organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Krajową Radę Forów Sekretarzy JST, który odbędzie się 28 i 29 września 2021 r. w formule hybrydowej. Stacjonarna wersja odbywać się będzie w Warszawie w Hotelu Marriott*****, a dostęp online uzyskacie Państwo poprzez profesjonalną platformę do realizacji wydarzeń online.

Kongres Sekretarzy jest ogólnopolskim przedsięwzięciem o charakterze otwartym, którego celem jest integracja środowiska sekretarzy, wymiana doświadczeń oraz debata wokół najbardziej aktualnych zagadnień oddziałujących na codzienną pracę kadr samorządowych.

Organizowane przez nas w tym roku wydarzenie będzie dotyczyło aktualnych bieżących aspektów funkcjonowania samorządu z uwzględnieniem rzeczywistości pandemicznej. W ciągu dwóch dni obrad i dyskusji nie tylko podsumujemy ostatni rok i zastanowimy się nad skutkami i wnioskami na przyszłość. Wysłuchamy Menadżerów Urzędów z krajów z całego świata, którzy podzielą się z nami swoimi doświadczeniami dostosowaniu realizowanych usług do sytuacji pandemicznej.

W programie znajdą się liczne tematy związane z zarządzaniem jednostką z uwzględnieniem pracy zdalnej, kontroli zarządczej, ochrony danych osobowych, elektronizacji usług publicznych i wielu innych ważnych dla samorządów zagadnień.

Bloki tematyczne podzieliliśmy na cztery moduły:

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi i administracją,
  • Otwarty i przejrzysty urząd,
  • Zarządzanie rozwojem lokalnym,
  • Realizacja obowiązków uchwałodawczych – najważniejsze aspekty

Wśród gości i prelegentów będą przedstawiciele strony rządowej i samorządowej, eksperci, przedstawiciele środowiska biznesowego.

Program Kongresu jest na bieżąco uzupełniany o najbardziej aktualne zagadnienia, dlatego też serdecznie zachęcamy do regularnego odwiedzania strony Kongresu: www.kongressekretarzy.pl.

Zapraszamy już dziś i prosimy o zarezerwowanie terminu w swoim kalendarzu i obecność na V Krajowym Kongresie Sekretarzy.