Szanowni Państwo,

za nami kolejna już VII edycja najważniejszego organizowanego dla Sekretarzy Jednostek Samorządu Terytorialnego – wydarzenia jakim jest Krajowy Kongres Sekretarzy.

VII Krajowy Kongres Sekretarzy odbył się 6-7 września 2023 r. w Warszawie.

Tegoroczne wydarzenie realizowano pod hasłem: Współpraca odpowiedzią na stale występujące zmiany i zjawiska kryzysów.

Dziękujemy za udział.

 

VII Krajowy Kongres Sekretarzy jak zawsze będzie poruszał najważniejsze i kluczowe tematy z obszarów zarządzania jednostką samorządu terytorialnego, prawa i prawidłowego stosowania przepisów oraz współpracy pomiędzy organami nadzoru, jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami rządowymi. 

Wszystkie zagadnienia będziemy omawiać w kontekście dobrej współpracy. Pokażemy jak dialog i komunikacja warunkują dobry kierunek współdziałania i jakie korzyści z takiego sposobu zarządzania płyną.

Podczas kongresowych dyskusji w gronie sekretarzy i ekspertów będziemy szukali odpowiedzi, sugestii i dobrych rozwiązań jak sprostać w ramach stale ograniczanych środków finansowych kryzysom i wyzwaniom związanym z sytuacją społeczną. Tym razem chcemy aby współpraca pomiędzy samorządami stała się kluczem do zrównoważonej polityki finansowej i organizacyjnej w każdej jednostce samorządu terytorialnego poprzez działania współpracy i zarządzania. Przed samorządem stoją niełatwe, a konieczne zmiany, które wymagają systematycznych działań z myślą o stale zmieniających się potrzebach mieszkańców.

O zadaniach, wyzwaniach i problemach, którym wspólnie musimy stawić czoło, będziemy rozmawiać w trakcie spotkań, dyskusji i debat w Warszawie. Nasze tematy dotyczyć będą wdrożonych i planowanych zmian w zakresie cyfryzacji, cyberbezpieczeństa, polityki kadrowej, zamknięcia i otwarcia nowej kadencji. To będzie wyjątkowa przestrzeń do spotkania się przedstawicieli nauki, biznesu, instytucji samorządowych i rządowych. 

Szczegóły dotyczące programy wkrótce!

GOŚCIE, EKSPERCI 

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli rządu, samorządu, biznesu i wyjątkowej klasy ekspertów reprezentujący przede wszystkim organy nadzoru nad działalnością samorządu i świat nauki. Patronat Honorowy Merytoryczny nad wydarzeniem objęła Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Patronatem Honorowym Kongres objął Minister Michał Cieślak - Członek Rady Ministrów. Wśród Patronów Merytorycznych wydarzenia są Urząd Zamówień Publicznych, Główny Urząd Statystyczny, Najwyższa Izba Kontroli, Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, Giełda Papierów Wartościowych. Wśród patronów środowiskowych Kongresu są Związki Samorządowe: Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza, Związek Województw RP – Polskie Regiony, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP.

 

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli instytucji rządowych, samorządowych, biznesu i wyjątkowej klasy ekspertów reprezentujący przede wszystkim organy nadzoru nad działalnością samorządu i świat nauki.

Na bieżąco będziemy Państwa informować o potwierdzeniu obecności zaproszonych gości.