Pandemia koronawirusa sprawiła, że zarówno pracownicy urzędów, jak i organizatorzy szkoleń łaskawszym okiem spojrzeli na niedoceniane dotąd zdalne formy kształcenia. Konieczność szybkiego aktualizowania i poszerzenia wiedzy w gwałtownie zmieniającej się rzeczywistości zbiegła się w czasie z ograniczaniem bezpośrednich kontaktów, nierozerwalnie kojarzonych dotąd ze szkoleniami i konferencjami.


Tekst ukazał się pierwotnie w „Gazecie Samorządu i Administracji”.


Formą najbardziej zbliżoną do stacjonarnych szkoleń są tzw. webinaria, czyli szkolenia online prowadzone w czasie rzeczywistym. Udział w webinarium pozwala zapoznać się z tematem prowadzonym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie (na czacie lub przez mikrofon) oraz porozmawiać z innymi uczestnikami. Do uczestnictwa w takim szkoleniu wystarcza komputer wyposażony w głośniki lub zestaw słuchawkowy, a dostęp odbywa się przez przeglądarkę internetową. Uczestnicy widzą i słyszą prowadzącego, udostępniane są im prezentacje, filmy instruktażowe oraz inne potrzebne treści edukacyjne. Mogą wypełniać ankiety, odpowiadać na pytania, współdzielić z prowadzącym określone wzory dokumentów. Otrzymują elektroniczne materiały szkoleniowe oraz papierowy lub elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia czy kursu.

W przełamaniu oporów przed skorzystaniem z takiej formy szkolenia pomagają trenerzy i eksperci, których uczestnicy znali wcześniej z tradycyjnych szkoleń stacjonarnych. Zdaniem Artura Gluzińskiego, trenera FRDL specjalizującego się w tematyce zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym, taka forma szkolenia zapewnia przede wszystkim efektywne wykorzystanie czasu. Zwraca on również uwagę, że w czasie epidemii webinaria pozwalają zachować kontakt z uczestnikami, umożliwiają normalną aktywność pomimo ograniczeń związanych ze spotkaniami w większym gronie. Wielu uczestników z zaskoczeniem odnotowuje, że kontakt z trenerem w takiej formie może być równie efektywny.

Największym wyzwaniem w szkoleniach online jest zapewnienie interakcji trenera z uczestnikiem, stąd przy wyborze odpowiedniego webinarium warto zwrócić uwagę, ile czasu organizator zapewnia na szkolenie, czy przewiduje sesje pytań i odpowiedzi oraz – ewentualnie – konsultacji poszkoleniowych.

Sekretarz Sieradza, Jarosław Trojanowski, który uczestniczył w webinarium dot. ochrony danych osobowych w pracy zdalnej, jest zdania, że opory przed szkoleniami online miały w urzędach dotychczas głównie charakter mentalny. Pierwsze doświadczenia sprawiły jednak, że staje się zdecydowanym zwolennikiem tego rodzaju szkoleń: Pomimo tego, że szkolenia online nie zastąpią ważnych dla ludzi bezpośrednich kontaktów, to właśnie formuła zdalnego nauczania będzie zyskiwać kosztem kształcenia bezpośredniego. Nie bez znaczenia jest również możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, obniżając koszty, np. związane z dojazdem na szkolenia.

Popularność zyskują nie tylko indywidualne formy kształcenia online, ale także szkolenia przeznaczone dla grupy pracowników danej instytucji. Z takiej formy skorzystał m.in. Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach, realizując po raz pierwszy szkolenie zamknięte online dot. aktualnych przepisów antykryzysowych. Wioletta Myszczyńska, dyrektor PUP, zwraca uwagę na oszczędność czasu takiej formy nauczania, szczególnie ważną dla jednostek znacznie oddalonych od miast wojewódzkich, dla których czas potrzebny na dojazd jest niejednokrotnie dłuższy niż samo spotkanie. Poza tym, z takiej formy kształcenia mogą z powodzeniem skorzystać też pracownicy, którzy świadczą pracę zdalną. Szkolenia online zwiększają również dostępność kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami.

Wiele wskazuje na to, że do zmian społecznych i technologicznych spowodowanych przez epidemię koronawirusa, które trwale zmienią organizację pracy urzędów, dołączy wzrost zainteresowania e-learningiem. W Fundacji mamy jednak nadzieję, że już wkrótce spotkamy się z Państwem ponownie na organizowanych przez nas wydarzeniach, nie tylko tych w wymiarze wirtualnym.

Marcin Smala,  
Wiceprezes Zarządu FRDL
Krajowy Koordynator Szkoleń FRDL

Pełną ofertę szkoleń można znaleźć na stronach Ośrodków Regionalnych FRDL i w zakładce SZKOLENIA ON-LINE