Organizator

Partner merytoryczny

 

 

 

 

 

 

Ranking Gmin Dolnego Śląska jest bliźniaczą inicjatywą realizowaną od wielu lat przez regionalne Ośrodki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w województwach małopolskim, podkarpacki, lubelskim. W bieżącym roku zarząd Fundacji podjął decyzję o przeprowadzeniu konkursu według podobnych wskaźników w całym kraju.

W ramach Rankingu ocenie poddawane będą wszystkie gminy i miasta województwa dolnośląskiego poza miastami na prawach powiatu, tworząc dwie odrębne kategorie oceny wskaźników.

„Ranking Gmin” to wyjątkowa inicjatywa, która po raz pierwszy przeprowadzona została w 2010 roku we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie. Konkurs powtarzany był z dużym powodzeniem i zainteresowaniem samorządów przez kolejna lata również w innych województwach.

Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie  gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Mamy nadzieję, że przeprowadzane analizy statystyczne staną się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu. 

______________________________ Patronat honorowy ______________________________

Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski 

Herb województwa dolnośląskiego- czarny orzeł z białym pasem między skrzydłami na złotym tle z głową w lewą stronę, napisy Dolny Śląsk oraz Patronat Honorowy Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego

Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski 

Godło wojewody- czarny kontur orła oraz napis Wojewoda Dolnośląski

______________________________ Partnerzy wspierający ______________________________

______________________________ Patronat medialny ______________________________