Ranking Gmin Dolnego Śląska jest bliźniaczą inicjatywą realizowaną od wielu lat przez regionalne Ośrodki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w województwach małopolskim, podkarpacki, lubelskim. 

W ramach Rankingu ocenie poddawane będą wszystkie gminy i miasta województwa dolnośląskiego poza miastami na prawach powiatu, tworząc dwie odrębne kategorie oceny wskaźników.

Ranking Gmin to wyjątkowa inicjatywa, która po raz pierwszy przeprowadzona została w 2010 roku we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie. Konkurs powtarzany był z dużym powodzeniem i zainteresowaniem samorządów przez kolejna lata również w innych województwach.

Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie  gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Mamy nadzieję, że przeprowadzane analizy statystyczne staną się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu. 

______________________________ Patronat Honorowy ______________________________

Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski 

Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski 

______________________________ Partnerzy wspierający ____________________________________________________________ Patronat medialny ______________________________