Ranking Gmin Województwa Śląskiego jest bliźniaczą inicjatywą realizowaną od wielu lat przez regionalne Ośrodki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w województwach małopolskim, podkarpacki, lubelskim. W bieżącym roku zarząd Fundacji podjął decyzję o przeprowadzeniu konkursu według podobnych wskaźników w całym kraju.

W ramach Rankingu ocenie poddawane będą wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu województwa śląskiego tworząc trzy odrębne kategorie oceny wskaźników.

„Ranking Gmin” to wyjątkowa inicjatywa, która po raz pierwszy przeprowadzona została w 2010 roku we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie. Konkurs powtarzany był z dużym powodzeniem i zainteresowaniem samorządów przez kolejna lata również w innych województwach.

Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Mamy nadzieję, że przeprowadzane analizy statystyczne staną się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu. 

 

______________________________ Patronat honorowy ______________________________

Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski

 

Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek

 

Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Kazimierz Karolczak

Przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
Piotr Kuczera

Przewodniczący Zarządu Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów
Marek Pszonak

______________________________ Partnerzy wspierający ____________________________________________________________ Patronat medialny ______________________________