Zapraszamy osoby koordynujące współpracę z organizacjami pozarządowymi w województwie Śląskim oraz przedstawicieli śląskich organizacji pozarządowych na KONFERENCJĘ WSPÓŁPRACA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

W programie

  • Otwarcie Konferencji z udziałem Prezydenta Miasta Tychy Macieja Gramatyki. Przykłady dobrych praktyk - współpraca z organizacjami pozarządowymi w Tychach.
  • Debata z udziałem Przewodniczącego Rady Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego Edwarda Szeligi oraz członków Śląskiego Forum Osób Współpracujących z NGO.
  • dr Cezary Trutkowski, Prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im Jerzego Regulskiego - Wzmocnienie udziału mieszkańców i mieszkanek w kształtowaniu lokalnych polityk publicznych. Postulaty FRDL.
  • Networking przy kawie.
  • Artur Gluziński - Finansowanie działalności organizacji pozarządowych.
  • Przedstawiciel projektu Building Bridges finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu CERV (Citizens, Equality, Rights and Values). Jak wzmacniać potencjał organizacji pozarządowych?

Wydarzenie zostało objęte patronatem Prezydenta Miasta Tychy Macieja Gramatyki.

Termin wydarzenia: 12 czerwca 2024 roku 9:30 - 14:30

Miejsce: Mediateka al. Piłsudskiego 16, Tychy

Prosimy o potwierdzenie obecności do 7.06.2024 r. poprzez wypełnienie formularza poniżej lub wysyłając informację na wskazany adres e-mail.