Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym

Cele i korzyści
 • Omówienie podstawowych zasad z zakresu klasyfikacji, ewidencji, amortyzacji i wyceny środków trwałych oraz inwestycji w oparciu o Ustawę o Rachunkowości, nową Klasyfikację Środków Trwałych i KSR nr 11.
 • Dzięki uczestnictwu w tym warsztacie słuchacze nabędą wiedzę w zakresie dotyczącym prawidłowej ewidencji, wyceny, amortyzacji środków trwałych i inwestycji w oparciu o najnowsze przepisy rachunkowe.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Definicja środka trwałego, jego części składowych, dodatkowych i peryferyjnych.
 2. Kompletność środka trwałego w aspekcie Ustawy o Rachunkowości i Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11.
 3. Wartość początkowa środka trwałego (cena nabycia, koszt wytworzenia).
 4. Klasyfikacja środków trwałych - zmiany w nowej klasyfikacji KŚT - porównanie do poprzedniej KŚT.
 5. Ulepszenie a remont środków trwałych.
 6. Amortyzacja środków trwałych – stawki amortyzacyjne i metody amortyzacji.
 7. Środki trwałe w budowie (inwestycje)
  1. Pojęcie środków trwałych w budowie (inwestycji).
  2. Zasady ewidencji środków trwałych w budowie (inwestycji).
  3. Jakie koszty zalicza się do kosztów inwestycji.
 8. Pojęcie inwestycji w obcym środku trwałym, inwestycji zaniechanych.
 9. Zasady gospodarowania majątkiem trwałym z uwzględnieniem zasad pozbywania się majątku zużytego i zbędnego:
  1. sprzedaż składników majątku,
  2. likwidacja składników majątku.
  3. Wartość bilansowa środków trwałych.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów finansowo – księgowych, pracownicy zajmujący się gospodarowaniem majątkiem jednostki.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomista, analityk finansowy, księgowa. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w obszarach finansów, księgowości i analizy finansowej poparte wieloma dyplomami i certyfikatami (m. in. dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie „Rachunkowość” i „Rachunkowość zarządcza i controlling”, certyfikat ukończenia kursu zawodowego na Główną Księgową). Jest specjalistą z zakresu analizy finansowej, zewnętrznych źródeł finansowania działalności, rachunkowości i finansów. Od lat prowadzi zajęcia z zakresu finansów i księgowości (m.in. „Środki trwałe na gruncie polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego”, „Inwentaryzacja roczna”, „Dostosowanie polityki rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE”, „Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE”, „Poprawność sporządzania dokumentów rozliczających operacje zw. z dofinansowaniem ze środków UE”, „Sprawozdawczość finansowa”). Przeprowadziła również wiele zajęć w formie zamkniętej dla takich instytucji jak m.in.: ARiMR, IPN, Sąd Okręgowy w Warszawie, jednostki wojskowe. Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Oddział Podkarpacki. Pracowała w Podkarpackiej Akademii Przedsiębiorczości w Rzeszowie w projekcie wspierania ekonomii społecznej na Podkarpaciu w charakterze Trenera i Doradcy Kluczowego z obszaru finansowo-księgowego. Jest również autorką książek – poradników: „Zamknięcie roku 2018, otwarcie roku 2019”, „Wyodrębniona ewidencja księgowa dla projektów unijnych” oraz publikuje artykuły dla miesięcznika „Finanse publiczne”. Jest osobą rzetelną, solidną, ambitną, stawiającą na ciągły rozwój i doskonalenie swoich kompetencji oraz ceniącą i lubiącą pracę z innymi.

zwiń
rozwiń