Dostępność cyfrowa stron internetowych

PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

SPRAWDŹ NASZE WAKACYJNE CENY NA SZKOLENIA

SPECJALNE WAKACYJNE PAKIETY PROMOCYJNE
„WCZEŚNIEJ=TANIEJ”, „RAZEM=TANIEJ”, „Z PRZYJACIELEM”

Więcej informacji: Wakacje z FRDL- nasze szkolenia w letnich cenach

 

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu z zakresu zapewnienia dostępności treści na stronach internetowych i BIP-ie zgodnie z wymaganiami ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych. Szkolenie zostało podzielone na dwa bloki tematyczne:

 • pierwszy z zakresu stosowania przepisów ustawy, obowiązków podmiotów, deklaracji dostępności oraz sposobów na sprawdzenie oceny zgodności strony internetowej z wymogami prawnymi,
 • druga część, warsztatowa pozwoli uczestnikom zdobyć wiedzę o tym jak prawidłowo stworzyć stronę internetową lub BIP zgodnie z wymaganiami WCAG 2.1.

Podczas szkolenia prowadzący, którzy są praktykami, w sposób jasny i przejrzysty omówią kwestie związane z właściwą redakcją tekstów dostępnych cyfrowo i wskażą, co zrobić, by uchronić się przed nieprawidłowościami i problemami.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Podniesienie świadomości uczestników, co do praktycznego zastosowania wymagań, określonych ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych, wskazanie istotnych terminów realizacji przepisów ustawy.
 • Usystematyzowanie wiedzy z zakresu problematyki dotyczącej deklaracji dostępności.
 • Wskazanie konsekwencji braku dostosowania dokumentów zamieszczonych na stronie internetowej czy BIP-ie do przepisów ustawy.
 • Wypracowanie katalogu dobrych praktyk, przydatnych podczas pracy nad zamieszczaniem dokumentów na stronie, dostępności cyfrowej; wymiana doświadczeń.
 • Doskonalenie umiejętności prawidłowego przygotowywania tekstów dostępnych cyfrowo.
 • Poznanie narzędzi ułatwiających spełnienie wymagań WCAG 2.1.
 • Przedstawienie, w części warsztatowej, katalogu dobrych praktyk w perspektywie technicznego dostosowania strony BIP oraz strony internetowej urzędu do wymagań WCAG 2.1.
 • Możliwość konsultacji kwestii problemowych z ekspertami oraz innymi uczestnikami.
zwiń
rozwiń
Program

I. ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY:
1. Grupy użytkowników narażone na wykluczenie cyfrowe - rodzaje niepełnosprawności. 
2. Prawo o dostępności cyfrowej w Polsce.
3. Dostępność cyfrowa:

 • czym jest dostępność cyfrowa?
 • co jest przedmiotem dostępności cyfrowej?
 • korzyści wynikające z dostępności dokumentów i stron internetowych.

4. Jakie strony muszą spełniać normy WCAG 2.1? Podmioty zobowiązane i ich obowiązki.
5. Ważne terminy określone w ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych.
6. Deklaracja Dostępności i jej zawartość:

 • dostępność cyfrowa, 
 • dostępność architektoniczna,
 • koordynator ds. dostępności, 
 • miejsce publikacji,
 • aktualizacja danych.

7. Metody oceny zgodności strony internetowej z wymogami prawnymi.
8. Konsekwencje braku dostępności w dokumentach elektronicznych i na stronach internetowych.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownictwo oraz pracownicy jednostek samorządowych i służby cywilnej, mający bezpośredni wpływ na kształtowanie polityki urzędu w perspektywie dostępności cyfrowej, redaktorzy tekstów publikowanych w BIP oraz na stronach internetowych, koordynatorzy ds. dostępności w jednostkach, informatycy, osoby pragnące doskonalić swoje umiejętności w zakresie przygotowywania dokumentów dostępnych cyfrowo.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener 1- Absolwent UMK w Toruniu oraz studiów podyplomowych WSAiB w Gdyni na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem informacji, certyfikowany Inspektor Ochrony Danych, Menedżer Bezpieczeństwa Informacji oraz Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. W latach 1992 - 2013 funkcjonariusz UOP/ABW, od 1999r. zajmuje problematyką ochrony informacji niejawnych i innych danych prawnie chronionych, od 2009r. ekspert ABW z zakresu ochrony informacji niejawnych. Współorganizator szkoleń i konferencji poświęconych problematyce ochrony informacji oraz danych osobowych. W latach 2013 - 2017 Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Wojewódzkim oraz innych jednostkach.

Trener 2- Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego, posiada Certyfikat Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, wieloletnie doświadczenie pracy w pionie ochrony informacji niejawnych na stanowiskach: inspektor BTI oraz administrator  systemów TI przetwarzających informacje niejawne w administracji publicznej. W latach 2002 -2006 pracownik ABW na stanowisku kierowniczym w pionie bezpieczeństwa teleinformatycznego; odpowiedzialny m.in. za organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa TI, posiada doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji bezpieczeństwa dla systemów TI przetwarzających informacje niejawne i administrowanie takim systemem.
 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 305 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres: szkolenia@okst.pl do 29 lipca 2021 r.