Dolnośląskie Forum Skarbników: Poprawa wskaźników zadłużenia samorządów poprzez nowoczesne formy realizowania inwestycji przez jst.

Ważne informacje o szkoleniu

Dolnośląskie Forum Skarbników powołane zostało w celu odnoszenia poziom wiedzy i doskonalenia umiejętności osób zajmujących się finansami w jednostkach samorządu terytorialnego przez działalność szkoleniową, konsultacje oraz wzajemne wspieranie się członków Forum poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w ich codziennej pracy. Członkowie dolnośląskiego Forum spotykają się dwa razy w kwartale na spotkaniach szkoleniowo konsultacyjnych oraz raz w roku na Krajowym Kongresie Skarbników. Reprezentacja dolnośląskiego Forum Skarbników bierze udział w obradach Krajowej Rady Forów Skarbników działającą jako reprezentacja poszczególnych województw od 2018 r.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uczestnicy zapoznanie zostaną z prognozami finansowymi na najbliższą przyszłości, ponadto przedstawiony zostanie efektywny model finansowania inwestycji gminnych uwzględniający oszczędności oraz zasady realizacji inwestycji poprzez emitowanie obligacji komunalnych i obligacji przychodowych.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Wprowadzenie (ograniczenia budżetowe w realizacji inwestycji vs. potrzeby inwestycyjne).
 2. Prognozy na najbliższą przyszłość.
 3. Jak znaleźć oszczędności w wydatkach bieżących.
 4. Efektywny model finasowania inwestycji samorządowych
 5. Przedstawienie możliwych modeli prawnych poprawy efektywności energetycznej finansowanych z oszczędności:
  • model EPC/ESCO w budownictwie kubaturowym w kontekście nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej (możliwość pozabudżetowego klasyfikowania wydatków na inwestycje poprawy efektywności energetycznej);
  • model EPC/ESCO w oświetleniu ulicznym;
  • model PPP
 6. Obligacje komunalne.
 7. Obligacje przychodowe.
 8. Powołanie spółki komunalnej jako podmiotu realizującego inwestycje:
  • możliwość realizacji inwestycji bez angażowania środków budżetu JST;
  • zmniejszenie kosztów inwestycji o wartość podatku VAT;
  • zalety emisji obligacji komunalnych przez spółkę.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Członków Dolnośląskiego Forum Skarbników, Głównych księgowych, pracowników pionów finansowo-księgowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert i Dyrektor instytucji zajmującej analizą rozwiązań dla JST i spółek komunalnych w sferze zarządzania finansami oraz finansowania inwestycji. Współautor kilkuset opracowań z zakresu analiz budżetu JST, emisji obligacji oraz efektywnych sposobów pozyskiwania finasowania. Wykładowca na szkoleniach z zakresu finansów i finansowania inwestycji JST i spółek komunalnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Dla członków Dolnośląskiego Forum Skarbników udział w ramach składki, dla pozostałych osób Cena: 295 PLN netto/os. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres szkolenia@okst.pl lub anna.jagiello@okst.pl do 20 kwietnia 2021 r.