Kontrola gospodarki finansowej, rachunkowości i sprawozdawczości w jst i ich jednostkach organizacyjnych

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, w trakcie którego zostaną wyjaśnione najczęściej występujące nieprawidłowości podczas kontroli gospodarki finansowej, rachunkowości i sprawozdawczości w jst. Podczas zajęć uczestnicy zostaną przygotowani do rozwiązania szczegółowych problemów w zakresie polityki rachunkowości oraz szczególnych zasad rachunkowości. Uczestnicy zostaną zapoznani z zagadnieniami związanymi z prawidłowym postępowaniem w zakresie ewidencji kontroli dochodów budżetowych. Prowadząca odpowie na pytania związane z prowadzeniem kontroli ewidencji dochodów i ich egzekucji, a także kontroli z zakresu sprawozdawczości budżetowej i finansowej. Szkolenie prowadzone będzie przez cenionego specjalistę, eksperta doradzającego praktyczne oraz sprawdzone rozwiązania z zakresu budżetu i rachunkowości.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapewnienie wsparcia merytorycznego pracownikom działów finansowo – księgowych oraz przedstawienie aktualnych zagadnień w zakresie zasad rachunkowości i systemu sprawozdawczości jst.
• Opanowanie praktycznych założeń i rozwiązań ewidencyjnych, a także sprawozdawczych rachunkowości, typowych dla jednostek samorządu terytorialnego.
• Przedstawienie praktycznych rozwiązań problematycznych kwestii związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych.
 

zwiń
rozwiń
Program
 1. Zasady gospodarki finansowej – plany finansowe i ich zmiany, w tym zadania zlecone, upoważnienia do zaciągania zobowiązań, najczęściej występujące nieprawidłowości.
 2. Polityka rachunkowości w jednostkach i zasady odpowiedzialności za rachunkowość.
 3. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 4. Kontrola gospodarki finansowej – ustalenie odpowiedzialności oraz skutków nieprawidłowości, najczęściej występujące nieprawidłowości. Szczególne zasady kontroli.
 5. Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i księgowa jednostek – bieżące problemy.
 6. Zaciąganie zobowiązań.
 7. Wydatkowanie środków publicznych.
 8. Ewidencja dochodów budżetowych, ich egzekucja, kontrola i prezentacja w sprawozdaniach – wybrane problemy kontrolne.
 9. Rozliczanie, ewidencja i prezentacja w sprawozdaniach dochodów z zadań zleconych.
 10. Ewidencja kosztów, wydatków, zaangażowania i zasady funkcjonowania kont rozrachunkowych.
 11. Środki trwałe, ewidencja syntetyczna i analityczna środków trwałych.
 12. Wyjaśnienia dotyczące rachunkowości budżetowej.
 13. Wyniki kontroli prowadzonych w jst.
 14. Problemy związane z kontrolą sprawozdawczości budżetowej i finansowej – terminowość i prawidłowość.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, osoby odpowiedzialne za kontrolę finansową w jst i jednostkach organizacyjnych, pracownicy działów finansowych, finansowo- księgowych w jst i jednostkach podległych oraz wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, doświadczony i ceniony wykładowca z zakresu rachunkowości budżetowej i finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 14 lutego 2022 r.