Dobra reputacja przewoźnika i zarządzającego transportem w świetle zmian związanych z tzw. Pakietem mobilności oraz planowanych w najbliższym czasie zmian do ustawy o transporcie drogowym

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na spotkanie na którym to Uczestnicy uzyskają odpowiedź m.in. na następujące pytania: Jakie są najnowsze wymagania względem bazy transportowej? Czy w przypadku posiadania pojazdów poniżej 3,5 t. wymagać wyznaczenia zarządzającego transportem? Czy należy wszczynać postępowanie w przedmiocie utraty dobrej reputacji jeśli kara nie została zapłacona, została rozłożona na raty lub jeśli przewoźnik wniósł odwołanie od decyzji o nałożeniu kary? Ponad to uczestnicy uzyskają wiedzę na temat projektu zmian do ustawy o transporcie drogowym oraz otrzymają wzory druków niezbędnych do skutecznego wszczęcia i zakończenia postępowania np.: Zawiadomienie strony o wszczęciu postępowania, Decyzję o utracie dobrej reputacji oraz Decyzję o zachowaniu dobrej reputacji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności niezbędnych dla sprawnego i prawidłowego prowadzenia spraw w zakresie badania i cofania dobrej reputacji przewoźników i zarządzający transportem.
  • Znalezienie rozwiązań w nowych i trudnych sytuacjach, z którymi stykamy się prowadząc omawiane sprawy.
zwiń
rozwiń
Program

1. Warunki związane z wymogiem dobrej reputacji.
2. Jak weryfikować posiadanie dobrej reputacji przedsiębiorcy i zarządzającego transportem - kiedy i czego mamy prawo żądać, jak dokumentować spełnianie przez przedsiębiorcę warunków - kiedy zaświadczenie, kiedy oświadczenie, podstawy prawne.
3. Procedura wszczęcia postępowania w przedmiocie utraty dobrej reputacji – podstawy prawne do wszczęcia postępowania, źródła informacji o naruszeniach i karach. 
4. Kontrola w ramach postępowania w sprawie dobrej reputacji.
5. Ocena przesłanek przy badaniu dobrej reputacji (liczba stwierdzonych naruszeń, możliwość poprawy sytuacji, interes społeczny, opinia organizacji branżowej).
6. Elementy i kształt decyzji w sprawie dobrej reputacji.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy starostw powiatowych oraz urzędów miast na prawach powiatu, prowadzący sprawy związane z zezwoleniami na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni trener i szkoleniowiec pracowników organu samorządu terytorialnego oraz służb kontrolnych – Policji i ITD, kierownik organu administracji rządowej zajmującego się kontrolą przedsiębiorców. Ekspert z długoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie transportowym oraz przepisach ustawy o kierujących pojazdami oraz Kodeksu drogowego a także w przepisach i zasadach stosowania kodeksu postępowania administracyjnego przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 14 lipca 2022 r.