Zarządzanie konfliktem w zespole

PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

SPRAWDŹ NASZE WAKACYJNE CENY NA SZKOLENIA 

SPECJALNE WAKACYJNE PAKIETY PROMOCYJNE
„WCZEŚNIEJ=TANIEJ”, „RAZEM=TANIEJ”, „Z PRZYJACIELEM”

Więcej informacji: Wakacje z FRDL- nasze szkolenia w letnich cenach

Ważne informacje o szkoleniu

Konflikt to zjawisko powszechne, dotykające ludzi zarówno w życiu prywatnym, jak i pracy. Nawet w najbardziej zgranym zespole pracowników sytuacje konfliktowe są naturalne. Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, którego celem jest dokładne zrozumienie mechanizmów działania konfliktów oraz sposoby skutecznego i trwałego ich rozwiązywania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

PO SZKOLENIU UCZESTNIK:
• Wie czym jest konflikt i zna jego źródła.
• Umie zastosować skuteczną komunikację w sytuacjach konfliktowych.
• Nie stosuje barier ani filtrów w komunikacji.
• Zna sposoby aktywnego słuchania i potrafi to robić skutecznie.
• Efektywnie stosuje feedback.
• Zna i korzysta z asertywności.
• Umie skutecznie zastosować zdobytą wiedzę w obszarze rozwiązywania i zarządzania konfliktem.
• Zna podstawy negocjacji.

zwiń
rozwiń
Program

1. Istota konfliktu.
• Czym jest konflikt?
• Dlaczego dochodzi do konfliktów? Czy konflikt zawsze jest zjawiskiem negatywnym?
2. Źródła konfliktów.
• Konflikt w sferze wartości.
• Konflikt w sferze osobowości.
• Konflikt interesów (cele indywidualne- zespołowe- organizacji).
• Brak informacji, nieprawidłowy przepływ informacji, zarządzanie, procedury, plotka.
3. Konflikt w zespole.
• Konflikt jako element związany z dynamiką grupy.
• Przezwyciężanie pięciu dysfunkcji pracy zespołowej.
4. Skuteczna komunikacja w sytuacjach konfliktowych.
• Empatia.
• Aktywne słuchanie.
• Kultura feedback.
• Asertywność.
5. Fazy rozwiązywania konfliktu przez menedżera i nie tylko!
• Faza I - wejście w konflikt.
• Faza II - określenie interesów i potrzeb stron.
• Faza II - określenie źródła konfliktu.
• Faza IV - poszukiwanie rozwiązań.
• Faza V - osiąganie porozumienia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy instytucji publicznych, którzy chcą nabyć umiejętność radzenia sobie z konfliktem oraz pomagać wyjść z konfliktu innym w miejscu pracy i życiu prywatnym.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

20 lat doświadczenia w zarządzaniu zasobami ludzkimi na różnych stanowiskach kierowniczych w instytucji publicznej oraz biznesie. W ostatnich latach wspiera prezesów, menedżerów, członków zespołów instytucji oraz firm z różnych branż w realizacji ich celów prywatnych i zawodowych poprzez szkolenia, coaching, mentoring, testy DiSC. Specjalizuje się w kompetencjach menedżerskich, kompetencjach miękkich, efektywności. Certyfikowany Trener Biznesu i Rozwoju Osobistego, Coach ACC ICF, DiSC Trainer & Facilitator, HR Business Partner, Specjalista ds. efektywności.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 309 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres szkolenia@okst.pl do 2 sierpnia 2021 r.