Kurs: Specjalista ds. Zamówień publicznych. Prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych

Miejsce
Katowice
Termin
06-23 września 2022
Czas trwania
09:30 - 14:00
Cena
1350 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

6, 9, 20 i 23 września 2022 r. Kurs w godzinach 9:30-14:00 każdego dnia.

Za każdą kolejną osobę zgłoszoną z tej samej instytucji rabat 15%

Ważne informacje o szkoleniu

ZAGADNIENIA PORUSZANE W TRAKCIE KURSU to m. in.:

  • akty wykonawcze do Prawa zamówień publicznych: wzory ogłoszeń w sprawach zamówień publicznych oraz innych dokumentów, w tym plan postępowań i protokół postępowania - jak je przygotować z uwzględnieniem nowych przepisów,
  • wyłączenia przedmiotowe, podmiotowe ze stosowania ustawy PZP,
  • komunikacja między zamawiającymi i wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
  • tryby udzielania zamówień publicznych,
  • zgłoszenia do udziału w postępowaniu (oferta i wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu),
  • specyfikacja warunków zamówienia,
  • ocena ofert,
  • zawieranie umów w sprawach zamówień publicznych oraz ich wykonanie (zmiana umowy, nadzorowanie zawartych umów), ewaluacja umów,
  • środki ochrony prawnej jako forma kontroli zamówień publicznych ze strony wykonawców.
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Kolejna edycja kursu w zakresie udzielania zamówień publicznych odbędzie się w formule stacjonarnej. Kurs jest doskonałą okazją do zdobycia wiedzy w zakresie stosowania nowych przepisów prawa zamówień publicznych w ramach wykonywanej pracy, a także od wielu lat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem słuchaczy. Nasi Klienci kurs ocenili bardzo wysoko zarówno w zakresie programu jak i warsztatowego prowadzenia zajęć, a zmiany ustawy prawo zamówień publicznych i jej dostosowanie do przepisów unijnych wymagają stałego doskonalenia posiadanej wiedzy w zakresie procesu udzielania zamówień publicznych.

Czterodniowe spotkanie w ramach kursu jest także szczególnie polecane i wysoko oceniane ze względu na praktyczną wartość przekazywanych treści, materiały oraz osobę prowadzącego, który na przykładach z własnej pracy zawodowej prezentuje poszczególne zagadnienia. Pokazuje trudne kwestie i sposoby ich rozwiązania. Doskonałe nawiązanie kontaktu przez trenera z uczestnikami pozwala na analizę przykładów występujących w poszczególnych jednostkach i bieżące analizowanie postępów w zdobywaniu wiedzy przez uczestników. Każdego dnia uczestnicy rozwiązują samodzielnie zadania, które są analizowane w ramach kolejnych zajęć. Cały kurs kończy się egzaminem.

Specjalizujemy się w szkoleniach prowadzonych przez doświadczonych praktyków, interaktywnych, ciekawych, i przydatnych. Nasze szkolenia dają wiedzę, którą mogą Państwo wykorzystać w miejscu pracy. Szkolimy jednostki samorządu terytorialnego od ponad trzydziestu lat, z proponowanym prowadzącym od kilkunastu lat dlatego wiemy, że proponowane szkolenie zwiększy Państwa wiedzę merytoryczną i umiejętności w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania w zakresie zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Program

RAMOWY PROGRAM KURSU:
1.  Wprowadzenie w zagadnienia systemu zamówień publicznych.
2.  Elektronizacja zamówień publicznych.
3.  Strony postępowania o udzielenie zamówienia: zamawiający i wykonawcy.
4. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne.
5.  Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne.
6.   Umowa w sprawach zamówienia publicznego i jej wykonanie.
7.  Środki ochrony prawnej i pozasądowe rozwiązywanie sporów.
8. Finanse publiczne oraz odpowiedzialność zamawiających z tytułu nieprawidłowości w procesie przygotowania i przeprowadzenia postępowania.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU:
Dzień 1
I. Wprowadzenie w zagadnienia systemu zamówień publicznych:

1. System zamówień publicznych w Polsce, czyli co składa się na ten system, źródła prawa,
2. Podstawowe pojęcia i definicje – słowniczek ustawowy,
3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy Prawo zamówień publicznych,
4. Wyłączenia stosowania przepisów ustawy, z uwzględnieniem udzielania zamówień o wartości poniżej 130 000 złotych,
5. Zasady udzielania zamówień,
6. Plan postępowań o udzielenie zamówień,
7. Dokumentowanie przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
8. Sprawozdanie z udzielonych zamówień.
II. Elektronizacja zamówień publicznych:
1. Środki komunikacji elektronicznej jako narzędzia służące do porozumiewania się stron postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
2. Podpis elektroniczny – rodzaje podpisów, sposób składania ofert, oświadczeń i innych dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówieni, weryfikacja dokumentów.
III. Strony postępowania o udzielenie zamówienia: zamawiający i wykonawcy:
1. Zamawiający jako gospodarz postępowania – prawa i obowiązki z tym związane,
2. Rola i zadania kierownika zamawiającego w procesie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia,
3. Rola i zadania komisji przetargowej,
4. Prawa i obowiązki wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
5. Problematyka wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby koordynujące udzielanie zamówień publicznych w urzędzie, jednostce organizacyjnej, każdej instytucji publicznej stosującej PZP, osoby zajmujące się przygotowaniem specyfikacji warunków zamówienia, osoby które chcą uzupełnić i poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zamówień publicznych, audytorzy i kontrolerzy, osoby rozpoczynające pracę w dziedzinie prawa zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik; specjalista z zakresu zamówień publicznych; autor wielu wykładów i szkoleń (19 lat doświadczenia w pracy trenera, ponad 400 przeprowadzonych szkoleń); wykładowca i autor programu na studiach podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej z Poznania – oddział zamiejscowy w Chorzowie (od 2006 r. do nadal); wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w roku akademickim 2019/2020; wykładowca na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu; autor kursu e-learning „Zrozumieć Zamówienia Publiczne”; członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych (OSKZP); trener prowadzący warsztaty oraz prelegent podczas Forum Przetargów Publicznych oraz od Forum Zamówień na Roboty Budowlane; w latach 2004-2007 arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych; trener na platformie e-learningowej.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
FRDL OKST Katowice

Katowice, ul. Moniuszki 7

Koordynatorzy
Marlena Moliszewska-Gumulak
Anna Rawza
asystent koordynatora ds. szkoleń
tel. 32 253 84 09 wew. 33
anna.rawza@okst.pl
Informacje dodatkowe

Kurs będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibie Ośrodka, ul. Moniuszki 7; Katowice, III piętro.

Cena: 1.350 PLN netto/os.

UWAGA! Za każdą kolejną osobę zgłoszoną z tej samej instytucji rabat 15% Udział w kursie zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 1 września 2022 r.