III Krajowy Kongres Forów Skarbników JST
Forum Księgowych

Zapraszamy już dziś, do nowo zawiązywanego Forum Księgowych, dla głównych księgowych, księgowych i pracowników wydziałów finansowo- księgowych jst, ich jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych

Szkolenia zamknięte
FORA SAMORZĄDOWE
SZKOLENIA ON-LINE I STACJONARNE

Fora

Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL, szczególna forma pracy integrująca środowiska samorządowe wokół codziennych wyzwań i problemów. Są  one jednym z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych i jednostek im podległych. Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznegoposzerzaniu wiedzydoskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji.

Przy Regionalnych Ośrodkach FRDL funkcjonuje 80 branżowych forów samorządowych grupujących ponad 20 środowisk zawodowych, a liczba członków działających forów wynosi blisko 4 tys. osób.