Nowy katalog szkoleń

Katalog

Szkolenia zamknięte
Fundusz sołecki. Narzędzie bezpośredniej realizacji zadań przez sołectwa, w świetle aktualnych unormowań ustawy o funduszu sołeckim oraz specustawy koronawirusowej i jej nowelizacji
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką oraz inne licencje osobowe w transporcie drogowym, z uwzględnieniem zmian od stycznia 2020 r.
Zmiana przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej w związku z COVID-19. Realizacja zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej w tym wykonywanie kontroli wykorzystania dotacji
Ewidencja księgowa oraz zasady wykazywania w sprawozdawczości rozrachunków z tytułu podatku od towarów i usług VAT
Inwentaryzacja w 2020 roku w administracji publicznej z uwzględnieniem przepisów dotyczących pandemii
Rozliczanie kosztów dostawy ciepła i wody w budynkach wielolokalowych
Archiwalne ABC. Zajęcia dla początkujących archiwistów z samorządowych i państwowych jednostek organizacyjnych
Kurs rachunkowości budżetowej od podstaw
System BeSTi@ w praktyce jako narzędzie do przygotowania sprawozdań budżetowych, finansowych oraz dokumentów planistycznych. Porady i wskazówki przydatne przy wykonywaniu obowiązków sprawozdawczych oraz planowaniu budżetu i jego zmian
System BeSTi@ w praktyce jako narzędzie do przygotowania sprawozdań budżetowych, finansowych oraz dokumentów planistycznych. Porady i wskazówki przydatne przy wykonywaniu obowiązków sprawozdawczych oraz planowaniu budżetu i jego zmian

Fora

Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL, szczególna forma pracy integrująca środowiska samorządowe wokół codziennych wyzwań i problemów. Są  one jednym z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych i jednostek im podległych. Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznegoposzerzaniu wiedzydoskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji.

Przy Regionalnych Ośrodkach FRDL funkcjonuje 80 branżowych forów samorządowych grupujących ponad 20 środowisk zawodowych, a liczba członków działających forów wynosi blisko 4 tys. osób.