Jerzy Regulski urodził się w 1924 r. W okresie okupacji służył w stopniu podporucznika w Narodowych Siłach Zbrojnych. W 1945 r. pełnił funkcję członka zarządu Towarzystwa Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej. W latach 1945–46 był więźniem politycznym. Dwa lata później Regulski ukończył Wydział Inżynierii Politechniki Warszawskiej. Stopień doktora i doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Architektury PW kolejno w latach 1963 i 1969. Pięć lat później otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego nauk technicznych oraz w 1983 roku profesora zwyczajnego nauk ekonomicznych.

W latach 1948–1958 Regulski był naczelnym inżynierem budowy Osiedla Młynów w Warszawie. Do roku 1974 pracował w Komitecie, a następnie Instytucie Urbanistyki i Architektury, gdzie ostatnią z piastowanych przez niego funkcji była zastępca dyrektora ds. naukowych. Był profesorem Uniwersytetu Łódzkiego (1975–1989) oraz Polskiej Akademii Nauk (1981–1992). Otrzymał tytuł doktor honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Roskilde w Danii.

Prof. Jerzy Regulski był członkiem klubu dyskusyjnego Konserwatorium Doświadczenie i Przyszłość (1978–1982). W latach 1981–1988 inicjował i organizował badania nad odbudową samorządu terytorialnego.

Od 1988 przez kolejne dwa lata profesor był członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, a w 1989 współprzewodniczącym zespołu ds. samorządu terytorialnego podczas rozmów Okrągłego Stołu. W latach 1989–1991 był senatorem i pełnomocnikiem rządu ds. reformy samorządu terytorialnego. Później  ambasadorem, stałym przedstawicielem RP przy Radzie Europy (1992–1997), przewodniczącym Rady ds. Reform Ustrojowych Państwa (1998–1999), członkiem Narodowej Rady Integracji Europejskiej (2000–2004). Od 2010 pełnił funkcję społecznego doradcy Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Prowadził wykłady gościnne na 81 uniwersytetach zagranicznych. Był ekspertem Banku Światowego i innych organizacji międzynarodowych. Uczestniczył w pracach nad reformami samorządowymi w wielu krajach Europy Południowej, Wschodniej, a nawet Azji Centralnej.

Wśród jego licznych publikacji najbardziej znane są:

  • A Practical Guide to Building Local Government. The Polish Experience, Budapeszt 2010
  • Droga do samorządu. Od pierwszych koncepcji do inicjatywy Senatu (1981-1989), (wraz z M. Kuleszą) Warszawa 2009
  • Reformowanie Państwa. Moje Doświadczenia, Warszawa- Szczecin 2007; Samorządna Polska, Warszawa 2005
  • Local Government Reform in Poland: An Insider’s Story, Budapeszt 2003
  • Samorząd III Rzeczypospolitej. Koncepcje i realizacja, Warszawa 2000.
     

Profesor był Kawalerem Orderu Orła Białego, odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski i otrzymał tytuł obywatela honorowego miast Jelenia Góra i Podkowa Leśnia oraz gminy Marklowice. Jerzy Regulski za swoją działalność Otrzymał  wiele wyróżnień i nagród w Polsce i za granicą.