• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

ANALIZY CELowe służą identyfikacji i diagnozie najważniejszych problemów, jakie napotykają samorządowcy oraz społeczności lokalne. Ich zadaniem jest także proponowanie rozwiązań służących poprawie funkcjonowania samorządności. Rekomendacje zawarte w ANALIZACH CELowych dotyczą zarówno zmian na poziomie systemowym, w tym w zakresie legislacji, jak i tych możliwych do bezpośredniego wdrożenia na poziomie lokalnym.

Zapraszamy do zapoznania się z dotychczas opublikowanymi ANALIZAMI i ich podsumowaniami (pliki w formacie PDF):