Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej działa od 1990 roku. Od początku istnienia realizuje podstawową misję Fundacji wspierając merytorycznie i organizacyjnie samorządy województwa katowickiego i częstochowskiego, a później śląskiego. Poprzez szkolenia, seminaria, warsztaty, konferencje, działalność doradczą i ekspercką stara się podnosić kwalifikacje pracowników administracji samorządowej, kształci liderów lokalnych i radnych.

Dotychczas z różnych form kształcenia w Ośrodku skorzystało ok. 150 tysięcy osób z gmin i powiatów w regionie. Działania Ośrodka spotykają się z przychylnością ze strony Sejmiku Województwa Śląskiego, Urzędu Marszałkowskiego, Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, instytucji rządowych i wielu organizacji pozarządowych.

Z Ośrodkiem na stałe współpracują wykładowcy i trenerzy z Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, prywatnych szkół wyższych województwa śląskiego, instytucji samorządowych i państwowych oraz organizacji pozarządowych. Ośrodek oferuje pracownikom wszystkich szczebli administracji samorządowej i radnym pełny zakres szkoleń dla samorządu, dotyczących zmian legislacyjnych szeroko rozumianego prawa, pomocy społecznej, finansów, zamówień publicznych, inwestycji, ochrony środowiska, pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej, polityki informacyjnej, promocji i wielu innych zagadnień. Realizuje również na zamówienie szkolenia na terenie gmin i powiatów ze wszystkich tematów związanych z działalnością samorządu terytorialnego.

W swojej ofercie posiada również szeroki zakres doradztwa dla samorządu, w szczególności związany z przygotowywaniem wniosków i innych opracowań do funduszy strukturalnych. Przy Ośrodku działa 14 forów, zarówno pracowników samorządowych jak i radnych. Przy Ośrodku działa także Punkt Konsultacyjny dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą, oferując wysokiej jakości usługi informacyjne i doradcze. Zgodnie ze swoją misją Ośrodek wspiera również inne organizacje pozarządowe.

Po tylu latach działalności Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki stał się znaną w regionie instytucją szkoleniową i doradczą, zdobył stałe miejsce wśród innych organizacji samorządowych na Śląsku.

W 2013 r. Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki połączył się z Ośrodekiem regionalnym FRDL w województwie dolnośląskim - FRDL Centrum Dolnośląskie, realizując misję Fundacji w obu województwach.

Działające od listopada 1990 r. do czerwca 2013 r. FRDL-CD wspierało samorząd poprzez szkolenia, fora specjalistyczne, doradztwo specjalistyczne, projekty europejskie, rozwój społeczeństwa obywatelskiego i współpracę zagraniczną.

Jednocześnie z połączeniem z FRDL-CD do Ośrodka przyłączono filię FRDL-CD w Jeleniej Górze - Centrum Samorządu Lokalnego.

FRDL jest członkiem założycielem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych