Elektronizacja zamówień publicznych według nowej ustawy

Cele i korzyści

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. celem wprowadzenia nowej regulacji jest m.in. uproszczenie zasad udzielania zamówień publicznych, a także poprawa pozycji wykonawców i podwykonawców jako partnerów w realizacji kontraktu. Ustawodawcy chodziło też o to, by zwiększyć efektywność, innowacyjność i przejrzystość zamówień oraz zmaksymalizować udział małych i średnich przedsiębiorstw w realizacji publicznych kontraktów. Jednak największym wyzwaniem dla zamawiających jest wprowadzenie tzw. elektronizacji zamówień o wartości poniżej progów unijnych.
Celem zajęć jest omówienie zasad prowadzenia postępowania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom podjąć działania niezbędne do przygotowania kierowanych przez nich jednostek do nowych rozwiązań w zakresie elektronizacji zamówień o wartości poniżej progów unijnych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Formy czynności prawnych w kodeksie cywilnym (pisemna, elektroniczna i dokumentowa).
2. Podpis elektroniczny, podpis zaufany, podpis osobisty. Jak wykonawca powinien podpisać składane dokumenty?
3. Środki komunikacji elektronicznej. Jak zamawiający i wykonawca mają przekazywać dokumenty i informacje?
4. Prowadzenie postępowania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej krok po kroku:

• Przesyłanie i zmiany ogłoszeń.
• Wymiana informacji z wykonawcami na etapie przed składaniem oferty (pytania i odpowiedzi dotyczące dokumentów postępowania).
• Forma oferty oraz pełnomocnictw.
• Forma wadium.
• Forma oświadczeń wstępnych, o których mowa w art.25a ustawy.
• Forma podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych.
• Wyjaśnianie treści oferty.
• Obowiązki informacyjne zamawiającego po zakończeniu postępowania.
• Podpisanie umowy.
5. Możliwości odstąpienia od stosowania środków komunikacji elektronicznej.
6. MINIPORTAL – szczegółowe omówienie zasad korzystania (dla wykonawców i zamawiających).

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby odpowiedzialne za udzielanie zamówień publicznych w jednostkach sektora finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, właściciel firmy doradczej, wykładowca akademicki, specjalista z zakresu finansów publicznych, kontroli zarządczej, zamówień publicznych (w tym współfinansowanych z środków UE) oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Były wieloletni pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. Akredytowany Ekspert ©KFE (Akredytacja nr 0146/EKFE/12/2011). Autor kilkunastu publikacji książkowych dotyczących zamówień publicznych i finansów publicznych, artykułów w prasie fachowej oraz stały współpracownik miesięcznika „Przetargi publiczne” i „Finanse Publiczne”. Ceniony trener prowadzący ponad 1000 godzin szkoleniowych rocznie.

zwiń
rozwiń