Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym w pytaniach i odpowiedziach

Cele i korzyści

Udzielenie odpowiedzi na pytania z zakresu problematyki związanej z gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym na podstawie:
• Ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 611).
• Kodeksu cywilnego – najem lokali.
• Kodeksu postępowania cywilnego – tryb postępowania o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Najem umowny i najem ustawowy:
• Umowy najmu na czas nieoznaczony.
• Najem socjalny lokalu.
• Lokale zamienne.
• Pomieszczenia tymczasowe.
2. Czynsze i opłaty niezależne, weryfikacja dochodów itp.
3. Pozbawienie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego i pomieszczenia tymczasowego.
4. Odszkodowania.
5. Kaucje (m.in. sposób rozliczania w zależności od okresu w jakim została wpłacona).
6. Wstąpienie w stosunek najmu po śmierci najemcy.
7. Sprawy małżonków i sprawy po ustaniu małżeństwa (geneza).
8. Przymusowe opróżnienie lokalu.
9. Akty prawa miejscowego związane z w/w ustawą o ochronie praw lokatorów. 
10. Wyjaśnianie pojęć związanych z problematyką mieszkaniową (zamieszkiwanie, wartość odtworzeniowa, korespondencja, przedawnienie roszczeń itp.).
11. Inne sprawy związane z w/w przepisami, a niewymienione.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów gospodarki lokalami urzędów gmin, pracownicy zakładów gospodarki mieszkaniowej, pracownicy i zarządzający TBS, zarządzający zasobem lokalowym ew. spółdzielnie mieszkaniowe.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik ze specjalizacją gospodarka mieszkaniowa wieloletni pracownik Ministerstwa i uczestnik prac legislacyjnych w zakresie zarządzania lokalami mieszkalnymi doświadczony szkoleniowiec i praktyk.

zwiń
rozwiń