Jak bezpiecznie zorganizować i udokumentować pracę w formie zdalnej w okresie epidemii?

Cele i korzyści

Wskazanie jak w bezpieczny sposób zorganizować w jednostce w pracę w formie zdalnej oraz prowadzić jej dokumentację.

Przedstawienie w jaki sposób jednostka powinna stosować przepisy prawa pracy, w tym regulacje dotyczące pracy zdalnej oraz przepisy BHP w okresie pandemii.

Omówienie problematyki wdrożenia pracy zdalnej w instytucji, wydania zarządzenia, ewidencji i kontroli czasu pracy.

Poznanie regulacji dotyczących wykorzystania sprzętu prywatnego do pracy zdalnej, w tym rozliczania kosztów użycia sprzętu, pracy na dokumentach papierowych i elektronicznych poza miejscem pracy, zabezpieczenia komputera, poczty elektronicznej i dokumentacji papierowej.

Zapoznanie uczestników z kwestiami dotyczącymi nowej organizacji pracy w instytucji, w szczególności z regulaminem pracy zdalnej, analizą ryzyka, występującą w pracy zdalnej oraz skutecznych sposobów jej zabezpieczenia.

Zdobycie umiejętności praktycznego stosowania przepisów dotyczących pracy zdalnej, bezpieczeństwa dokumentów papierowych i elektronicznych, ochrony danych osobowych podczas pracy zdalnej.

Możliwość konsultacji kwestii problemowych dotyczących problematyki pracy zdalnej w jednostce.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawy prawne pracy zdalnej.
 2. Kodeks pracy a praca zdalna.
 3. Regulamin pracy a praca zdalna.
 4. Praca zdalna a telepraca.
 5. Proces wdrożenia przejścia na pracę zdalną.
 6. Ocena przesłanek pracy zdalnej, dobór stanowisk.
 7. Zarządzenie w sprawie organizowania pracy zdalnej.
 8. Polecenie pracy zdalnej.
 9. Ewidencja czasu pracy przy pracy zdalnej.
 10. Kontrola czasu pracy zdalnej.
 11. BHP a praca zdalna.
 12. Sprzęt prywatny a praca zdalna- ryczałt, rozliczanie kosztów.
 13. Wynagrodzenie za pracę zdalną, praca zdalna a godziny nadliczbowe.
 14. Miejsce wykonywania pracy zdalnej.
 15. Powierzenie sprzętu do pracy zdalnej. Sprzęt przekazany przez pracodawcę a sprzęt prywatny.
 16. Analiza ryzyka przy pracy zdalnej.
 17. Regulamin pracy zdalnej.
 18. Zasady pracy z dokumentami papierowymi przy pracy zdalnej.
 19. Bezpieczeństwo poczty elektronicznej przy pracy zdalnej.
 20. Bezpieczeństwo pracy zdalnej- wyjaśnienia Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 21. Ochrona danych osobowych przy pracy zdalnej.
 22. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca JST i jednostek podległych, pracownicy działów kadr, radcowie prawni, audytorzy wewnętrzni, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych czy instytucji kultury. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń