Najnowsze zapisy tarczy 4 dotyczące wnoszenia opłat i korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2020 roku. Jak prawidłowo wydać, wygasić lub cofnąć zezwolenie w czasie epidemii koronawirusa?

Cele i korzyści

Na spotkaniu odpowiemy na pytania:

Jak przygotować przedsiębiorcę do prawidłowego złożenia oświadczenia i wniesienia opłat za III kwartał 2020 roku?

Jak wygląda proces od wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu do kontroli jego realizacji.

Jak zgodnie z prawem wydać, zmienić, wygasić i cofnąć zezwolenie na sprzedaż alkoholu w sytuacji wprowadzonego stanu epidemii.

Co to jest zarząd sukcesyjny i jak go stosować do zezwoleń alkoholowych?

Spotkanie będzie okazją do praktycznego omówienia najtrudniejszych aspektów udzielania zezwoleń jak również przeprowadzania ich kontroli.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Wydawanie kolejnych lub nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w aktualnej sytuacji prawnej:
 • zachowanie ważności zezwoleń przez dodatkowy okres 6 miesięcy - nowa instytucja prawna, jak ją stosować?
 • sposoby gromadzenia dokumentów,
 • jak uzyskać postanowienie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych?
 • czynności wyjaśniające, które mogą przeprowadzone w postępowaniu, 
 • czego możemy domagać się od strony postępowania?
 • sposób doręczenia zezwolenia.
 1. Jak postępować po upływie terminu II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń do 31 maja oraz do 30 czerwca 2020 roku:
 • nowe zasady terminowości opłat!! Czy zwracać opłaty?
 • brak opłaty raty w terminie - kiedy, komu i jak naliczyć zaległą opłatę,  
 • rezygnacja z zezwolenia z powodu likwidacji punktu sprzedaży alkoholu - jak wówczas prawidłowo ustalić należną opłatę.
 1. Zasady wnoszenia opłat III raty. Czy Covid 19 coś zmienia?
 2. Czy możliwe jest umorzenie lub zwolnienie z raty opłaty?
 • nowe zapisy ustawowe – kompetencje rady gminy- kiedy i jak je zastosować?
 • możliwości prawne zwrotu wniesionej opłaty za korzystanie z zezwoleń.
 1. Procedura stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia w aspekcie obowiązywania przepisów tarczy antykryzysowej 4:
 • wszczęcie postępowania – forma,
 • dopuszczalne czynności organu w trakcie postępowania,
 • z jaką datą stwierdzamy wygaśnięcie zezwolenia,
 • prawidłowe ustalenie okresu karencji.
 1. Aktualne zasady prowadzenia postępowań dotyczących zezwoleń alkoholowych obowiązujące w okresie epidemii:
 • awizowanie i nieodebranie przez stronę korespondencji z organu,
 • zastosowanie art. 10 kpa,
 • przeprowadzanie oględzin i kontroli w terenie z udziałem przedsiębiorcy,
 • przeprowadzanie rozpraw administracyjnych,
 • jak zapewnić stronie możliwość zapoznania się z aktami postępowania.
 1. Propozycje Światowej Organizacji Zdrowia co do wprowadzenia prohibicji na czas pandemii - uregulowania obowiązujące w prawie polskim. 
 2. Wpływ przepisów ustawy z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej na funkcjonowanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
 • zmiany w terminach wygaszania zezwoleń,
 • procedura uzyskania decyzji o przeniesieniu decyzji związanej z przedsiębiorstwem,
 • zarząd sukcesyjny w spółce cywilnej a stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia,
 • prawa i obowiązki właścicieli przedsiębiorstwa „w spadku”. 
 1. Instytucja zrzeczenia się przez przedsiębiorcę prawa do wniesienia odwołania:
 • termin i forma zrzeczenia się,
 • stosowanie instytucji „zrzeczenia się” do postanowień komisji,
 • skutki zrzeczenia się dla wprowadzenia danych do ewidencji działalności gospodarczej.
zwiń
rozwiń
Adresaci

osób zajmujących się zezwoleniami na sprzedaż alkoholu w urzędach miast i gmin, zarówno od niedawna jak i do tych z dużym doświadczeniem, członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, strażników miejskich, pełnomocników ds. profilaktyki, ale też do urzędników urzędów wojewódzkich kontrolujących samorządy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

prawnik, etatowy członek SKO w Białymstoku, przewodnicząca składów orzekających organu II instancji w sprawach odwoławczych z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, transportu drogowego, pomocy społecznej oraz wielu innych. Przez ostatnich 6 lat pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce. Wykładowca w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku.

zwiń
rozwiń
Inne terminy szkoleń
Poznań
FRDL Zielona Góra - WIELKOPOLSKA
Termin
08 października 2020
Czas trwania
10:00 - 15:00
Zielona Góra
FRDL Zielona Góra
Termin
09 października 2020
Czas trwania
09:30 - 14:30