Naliczanie wynagrodzeń oraz ZUS w 2020 roku

Cele i korzyści

Zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczącej teorii i praktyki w zakresie wynagrodzeń pracowniczych i osób współpracujących w ramach umów cywilnoprawnych oraz naliczania składek na ubezpieczenie społeczne. Zapoznanie się z podstawowymi terminami i definicjami z zakresu m.in.: wynagrodzeń, umów, potrąceń oraz naliczania składek na ubezpieczenie społeczne w tym podstawy wymiaru świadczeń.

Omówienie zagadnień programu na ciekawych i praktycznych przykładach.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Lista płac - aspekty praktyczne w przygotowaniu listy wypłat:
  1. Lista płac – jej budowa, elementy, cel. Na co zwrócić uwagę przy jej przygotowaniu.
  2. Poprawne naliczanie wynagrodzeń.
  3. Regulamin wynagradzania a list płac.
  4. Składniki listy płac.
  5. Minimalne wynagrodzenie.
  6. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.
  7. Dodatek za pracę w godzinach nocnych.
  8. Wynagrodzenie urlopowe.
  9. Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – w jakich przypadkach wykorzystujemy naliczenie jak za ekwiwalent. 
  10. Ustalanie stałych i zmiennych składników.
  11. Ustalenie wynagrodzenia w przypadku nie przepracowania pełnego miesiąca.
  12. Zmiana wynagrodzenia lub wymiaru etatu.
 2. Zasady dokonywania potrąceń na przykładach:
  1. Kwoty wolne od potrąceń.
  2. Potrącenia za zgodą pracownika a bez zgody pracownika.
  3. Potrącenia alimentacyjne i niealimentacyjne.
  4. Potrącenia z umów cywilnoprawnych.
  5. Potrącenia ZFŚŚ.
  6. Potrącenia z zasiłków.
  7. Zbieg tytułów egzekucyjnych. Kolejność potrąceń.
  8. Potrącenia na wniosek sądu.
  9. Potrącenia administracyjne.
 3. Umowy cywilnoprawne:
  1. Gwarancja minimalnej stawki, wyjątki.
  2. Ewidencja godzin pracy zleceniobiorcy.
  3. Zasady wyliczania wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej (zlecenia, dzieła).
  4. Odróżnianie umów zleceń o umów o dzieło.
 4. Opłacanie składek za pracowników i zleceniobiorców:
  1. Rozliczanie składek ZUS za pracownika.
  2. Umowa cywilnoprawna a ZUS.
  3. Umowa cywilnoprawna wykonywana na rzecz własnego pracodawcy.
  4. Przychody zwolnione od składek na ubezpieczenia społeczne.
  5. Składki za przedsiębiorców.
 5. Zbiegi tytułów do podlegania ubezpieczeniom społecznym:
  1. umowy zlecenia – umowy o pracę.
  2. umowy zlecenia uczniów, studentów.
  3. umowy zlecenia a prowadzenie j działalności gospodarczej.
  4. umowy zlecenia zawieranej podczas korzystania z urlopów.
  5. umowy zlecenia z własnym pracownikiem.
  6. umowy zlecenia z emerytem, rencistą.
 6. Dyskusja i podsumowanie.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów kadrowo-płacowych, działów księgowości, biur rachunkowych, pracownicy odpowiedzialni za rozliczanie wynagrodzeń pracowników i składek ZUS.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wielu studiów podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowości, prawa karno-skarbowego, gospodarczego i handlowego. Właścicielka dużej kancelarii prawno-podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania.

zwiń
rozwiń