Praktyczne stosowanie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 500 + problemy orzecznicze

Cele i korzyści
 • Uczestnicy szkolenia będą mogli zapoznać się z aktualnym orzecznictwem i praktyką w w zakresie udzielania świadczenia wychowawczego.
 • Uczestnicy szkolenia ugruntują swoją wiedzę w zakresie trybu przyznawania świadczenia wychowawczego, wskazany zostanie zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy, przesłanki negatywne przyznania świadczenia, a także okres na jaki świadczenie wychowawcze można przyznać.
 • Szkolenie będzie doskonałą okazją na praktyczne omówienia problematycznych zagadnień oraz orzecznictwa i wypracowanej praktyki w zakresie przyznawania świadczeń wychowawczych.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Osoby uprawnione do świadczenia wychowawczego – w tym cudzoziemcy.
 2. Rodzice samotnie wychowujący dziecko a alimentacja dzieci, uprawnienia rozwiedzionych rodziców.
 3. 500 + w systemie pieczy zastępczej – dodatek wychowawczy.
 4. Świadczenie na dziecko umieszczone w domu pomocy społecznej.
 5. Postępowanie w sprawie przyznawania świadczenia wychowawczego – konieczne dokumenty, możliwość żądania dokumentów potwierdzających przesłanki a konieczność ich uzyskania.
 6. Opieka naprzemienna – przyznawanie świadczeń, rodzaje wyroków sądowych, ugody rodziców.
 7. Zbieg uprawnień do świadczenia wychowawczego –problemy proceduralne.
 8. Miejsce zamieszkania dziecka a pobyt dziecka.
 9. Ograniczenia władzy rodzicielskiej.
 10. Procedury przyznawania świadczenia wychowawczego.
 11. Wezwanie do złożenia wyjaśnień pisemnie i osobiście.
 12. Pozostawanie bez rozpoznania wniosku o bezczynność organu. 
 13. Wstrzymywanie wypłaty świadczeń wychowawczych.
 14. Relacja kpa a ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. 
 15. Czynność materialno-techniczna i wydawanie decyzji administracyjnej- możliwość decyzji reformatoryjnych organu odwoławczego.
 16. Koordynacja świadczenia wychowawczego.
 17. Stwierdzanie świadczeń nienależnie pobranych.
 18. Zmiana i uchylenie prawa do świadczenia wychowawczego.
 19. Podsumowanie. Pytania i dyskusja.
zwiń
rozwiń
Zajęcia skierowane do:

Pracowników: Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Ośrodków Pomocy Rodzinie, Urzędy Miast i Gmin zajmujących się procedurą udzielania świadczeń rodzinnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń