Śląskie Forum Ochrony Danych Osobowych Analiza ryzyka w RODO

Cele i korzyści

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom:

 • zapoznać się z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych;
 • poznać sposoby pracy i organizacji swoich zadań;
 • nabyć umiejętność zastosowania ogólnych przepisów dot. ochrony danych osobowych w praktyce i codziennej pracy;
 • porównać swoje umiejętności w zakresie przeprowadzenia analizy ryzyka z prezentowanymi na szkoleniu propozycjami;
 • zapoznać się ze sposobem dokumentowania wykonywanych czynności.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Wstęp. Podstawy prawne, podstawowe pojęcia, zasady przetwarzania danych osobowych, podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
 2. Administrator danych osobowych i podmiot przetwarzający.
 3. Inspektor ochrony danych. Wyznaczenie, konflikt interesów według grupy roboczej art 29, zadania.
 4. Zabezpieczenia. Krajowe ramy interoperacyjności, Zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych (informacji), zarządzanie Ryzykiem – normy PN-ISO 31000 oraz ISO 27 000.
 5. Analiza ryzyka. Identyfikowanie ryzyka, analiza ryzyka, postępowanie z ryzykiem, dokumentowanie – procedura zarządzaniem ryzykiem.
 6. Ocena skutków dla ochrony danych.
 7. Dokumentacja – minimalne wymogi.
 8. Podsumowanie: RODO a dostęp do informacji publicznej.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie Śląskiego Forum Ochrony Danych Osobowych, pracownicy samorządów terytorialnych i ich jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, audytor, trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, audytor systemu finansów publicznych od 2002 roku. Z audytem wewnętrznym jest związany od samego początku systemu. Doświadczony audytor -praktyk, który przeprowadził liczne audyty z zakresu inwestycji budowlanych, opieki społecznej, opieki zdrowotnej, zamówień publicznych, szkolnictwa w tym niepublicznych jednostek oświaty, gospodarki finansowej w tym instytucji kultury oraz projektów współfinansowanych ze środków UE.

zwiń
rozwiń