Śląskie Forum Pracowników Kadr: Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy

Cele i korzyści

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnym spotkaniu Śląskiego Forum Pracowników Kadr, podczas którego gościć będziemy specjalistę z PIP.

 • nabycie i poszerzenie wiedzy w zakresie prawidłowego stosowania przepisów prawa pracy,
 • poznanie zasad odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracowników,
 • uzyskanie wiedzy dotyczącej zasad wszczynania oraz prowadzenia kontroli inspektora pracy,
 • uzyskanie wiedzy w zakresie zasad prawidłowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej,
 • zaprezentowanie najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości w trakcie kontroli inspektora pracy, głównie w obszarze czasu pracy, wynagrodzeń, dokumentacji pracowniczej oraz aktów wewnątrzzakładowych,
 • zarekomendowanie właściwych rozwiązań w zakresie omawianej tematyki.
zwiń
rozwiń
Program

I. Omówienie zasad i zakresu kontroli PIP:

 1. Informacja o rozpoczęciu kontroli, czasu trwania oraz jej zakresu.
 2. Uprawnienia inspektora w trakcie kontroli ze szczególnym uwzględnieniem prawa żądania określonych dokumentów.
 3. Środki prawne, które mogą być wydane w trakcie kontroli oraz po jej zakończeniu – polecenia, decyzje ustne, wystąpienie, nakaz.
 4. Postępowanie wykroczeniowe po zakończeniu kontroli – omówienie zakresu odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracownika.
   

II. Dokumentacja pracownicza:

 1. Błędy dotyczące prowadzenia pracowniczych akt osobowych.
 2. Nieprawidłowości dotyczące treści umowy o pracę oraz innych dokumentów pracowniczych.
 3. Zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy.
 4. Sporządzanie świadectwa pracy oraz terminowość jego wydawania.
   

III. Rozliczanie czasu pracy.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie Śląskiego Forum Pracowników Kadr, dyrektorzy i naczelnicy wydziałów odpowiedzialnych za sprawy pracownicze.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego.

zwiń
rozwiń