Śląskie Forum Pracowników Kadr. Zmiany i bieżące problemy prawa pracy w czasie stanu epidemii na przełomie 2020/2021

Ważne informacje o szkoleniu

W okresie stanu epidemii wprowadzono wiele regulacji prawnych, które mają na celu z jednej strony skuteczne przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, z drugiej strony ułatwić funkcjonowanie zakładów pracy w tym trudnym dla pracodawców okresie. W aspekcie omawianych zagadnień szkolenie podzielone jest na trzy części.
W pierwszej części trener omówi bieżące problemy w zakresie stosowania w urzędach oraz jednostkach organizacyjnych pracy zdalnej. Jej obowiązkowe stosowanie zrodziło wiele wątpliwości zarówno po stronie pracowników jak i pracodawców. Szkolenie ma na celu kompleksowe wyjaśnienie wątpliwości, które pojawiają się przy stosowaniu tej instytucji prawa pracy.
Celem drugiej części szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy niezbędnej w zakresie zmian dotyczących obowiązków zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w zakładzie pracy. W okresie obowiązywania stanu epidemii pracodawca zobowiązany jest wdrożyć rozwiązania, które mają na celu ograniczenie możliwości transmisji wirusa SARS-CoV-2 na terenie zakładu pracy. Obowiązki te dotyczą zarówno informowania pracowników o zagrożeniach, jak i skutecznego przeciwdziałania tej transmisji poprzez m.in. zapewnienie środków ochrony osobistej pracownikom. Podczas szkolenia omówione zostaną rozwiązania, które w świetle obowiązujących przepisów powinny być wdrożone w zakładzie pracy oraz zmiany w przepisach, skutkujące ograniczeniem w realizacji niektórych obowiązków pracodawcy z zakresu bhp.
W trzeciej części omówione zostaną bieżące zmiany oraz stanowiska urzędów, które każdy praktyk z obszaru prawa pracy powinien poznać i wdrożyć. Omówione zostaną nie tylko coroczne zmiany, jak wzrost płaty minimalnej, ale również te istotne dotyczące umów o dzieło oraz świadczeń w razie odosobnienia pracownika. Trener przedstawi również najczęściej popełniane uchybienia przez pracodawców w zakresie omawianej tematyki.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • zdobycie wiedzy w zakresie zmian w przepisach prawa pracy, które w ostatnim czasie zostały wprowadzone;
 • poznanie aktualnych stanowisk urzędów w zakresie omawianej tematyki;
 • poznanie dobrych praktyk w zakresie omawianych zmian;
 • możliwość konsultacji z trenerem bieżących problemów w zakresie omawianej tematyki
zwiń
rozwiń
Program
 1. Praca zdalna w praktyce:
  • Podstawy prawne i zasady funkcjonowania pracy zdalnej u pracodawcy.
  • Okres, w jakim praca zdalna może być stosowana.
  • Obligatoryjność powierzenia pracy zdalnej pracownikom urzędów oraz jednostek organizacyjnych.
  • Dopuszczalność świadczenia pracy zdalnej na kwarantannie i w okresie pozostawania w izolacji.
  • Pracownicza lista obecności a praca zdalna.
  • Rozkład czasu pracy oraz ewidencjonowanie czasu pracy przy pracy zdalnej.
  • Praca zdalna a prawo pracownika do ryczałtu za jazdy lokalne.
 2. BHP w dobie pandemii:
  • Najnowsze zmiany w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej 6.0:
  • wydłużenie terminu ważności badań lekarskich wstępnych, kontrolnych oraz okresowych;
  • warunkowe zniesienie obowiązku przeprowadzania badań lekarskich wstępnych w zależności od stanowiska pracy,
  • Nowelizacja Rozporządzenia w sprawie badań profilaktycznych pracowników – omówienie praktycznego aspektu zmian.
  • Środki ochrony osobistej, które pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom.
  • Rozwiązania, które pracodawca może wprowadzić w celu ochrony życia i zdrowia pracowników w związku z epidemią.
  • Zmiany w zakresie szkoleń w dziedzinie bhp – okresowe, instruktaż ogólny i stanowiskowy - również online.
  • Informowanie pracowników o zagrożeniach związanych z wirusem SARS-Cov-2.
  • Obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikom świadczącym pracę zdalnie.
  • Dopuszczalność przetwarzania przez pracodawcę danych osobowych pracowników w zakresie danych szczególnych kategorii, np. temperatury ciała, miejsca w którym pracownik wypoczywał.
  • Dopuszczalność zaniechania przez pracownika świadczenia pracy z powołaniem się na art. 210 Kodeksu pracy.
 3. Zmiany w prawie pracy w 2020 r.:
  • Zmiana płacy minimalnej w 2021 r. – praktyczne problemy.
  • Zasady wyznaczania dni wolnych za święta wypadające w sobotę w 2021 r.
  • Nowa przesłanka nabycia zasiłku chorobowego.
  • Dopuszczalność zobowiązania pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego – zmiany na mocy „Tarczy 4.0” wraz ze stanowiskiem PIP.
  • Dokumentowanie przez pracownika odbywania kwarantanny i izolacji oraz świadczenie za te okresy.
  • Zasiłek opiekuńczy wynikający ze specustawy dot. przeciwdziałania Covid-19 oraz rozporządzeń.
  • Raportowanie do ZUS umów o dzieło od 01.01.2020 r.
  • Przedłużenie ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.
  • Stanowisko UODO z 10.09.2020 r. w sprawie podawania nazwiska pracownika zastępowanego w umowie na zastępstwo.
  • Dodanie „kwalifikowanej” formy wykroczenia w zakresie nielegalnego zatrudnienia pracownika.
  • Zawieszenie tzw. fikcji doręczenia przy oświadczeniach woli w ramach stosunku pracy.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie Śląskiego Forum Pracowników Kadr, osoby, które na co dzień zajmują tematyką prawa pracy i zatrudnienia niepracowniczego, w szczególności do pracownicy działów kadr i płac, kadra kierownicza, pracownicy działów prawno-organizacyjnych

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego.

zwiń
rozwiń