Ustalanie opłat za zmniejszenie retencji terenowej. Zagospodarowanie wód opadowych. Zmiany wsposobie prowadzienia postępowań administracyjnych w związku z epidemią Covid – 19.

Cele i korzyści
  • uzyskanie praktycznych informacji w zakresie sposobu ustalania opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej,
  • uzyskanie wiedzy na temat prawidłowego stosowania i wdrażania przepisów regulujących zagadnienie odprowadzania wód opadowych i roztopowych,
  • pozyskanie aktualnej wiedzy na temat zmian w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych w związku z sytuacją epidemiczną.
 
zwiń
rozwiń
Program

1. Ogólne omówienie problematyki zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w stanie prawnym, wprowadzonym ustawą z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, po nowelizacjach.

2. Konsekwencje wyłączenia wód opadowych i roztopowych z definicji ścieków.

3. Korzystanie z wód – rodzaje i zasady korzystania z wód: Wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej – jako nowy rodzaj szczególnego korzystania z wód (art. 269 ust.1 pkt 1 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne).

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gminnych i starostw powiatowych odpowiadający za stosunki wodne, pracownicy Zarządów Zlewni Wód Polskich oraz przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, były etatowy członek SKO w Krakowie, doświadczony trener i wykładowca specjalizujący się w tematyce takiej jak: ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, rozgraniczanie nieruchomości, regulacja stanu prawnego nieruchomości, prawo wodne.

zwiń
rozwiń