Zasady udostępniania danych z rejestrów państwowych: z rejestru ludności, rejestru dowodów osobistych oraz z kopert dowodowych z uwzględnieniem ostatnich zmian

Cele i korzyści

• Poznanie zasad i obowiązków gmin wynikających ze stosowania przepisów dotyczących udostępniania danych z rejestru ludności, rejestru, mieszkańców, rejestru PESEL, rejestru dowodów osobistych po zmianach przepisów.
• Przedstawienie nowych regulacji prawnych w kontekście udostępniania danych.

• Uzupełnienie wiedzy z zakresu właściwego udostępniania danych z RM, RDO, kopert dowodowych.
• Wskazanie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych, w tym WSA i NSA z zakresu tematyki szkolenia.
• Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość ugruntowania, weryfikacji i poszerzenia posiadanej wiedzy z punktu widzenia praktyki stosowania przepisów.
• Wskazanie praktycznych przykładów postępowania.
• Wyeliminowanie błędów i nieprawidłowości w bieżącej pracy. 

zwiń
rozwiń
Program

I. Zasady udostępniania danych z rejestrów ludności.
1. Udostępnianie danych - zagadnienia ogólne:

• Tryby udostępniania danych.
• Podmioty publiczne i pozostałe podmioty.
• Treść wniosku o udostępnienie danych.
• Opłaty.
• Forma udostępnienia danych.
• Pojęcie interesu prawnego.
• Odmowa udostępnienia danych.
2. Udostępnianie danych z RM:
• Udostępnianie danych z RM podmiotom publicznym.
• Udostępnianie danych z RM podmiotom pozostałym.
• Liczenie limitu 300.
3. Udostępnianie danych z Rejestru PESEL:
• Udostępnianie danych z Rejestru PESEL podmiotom publicznym.
• Udostępnianie danych z Rejestru PESEL podmiotom pozostałym.
• Liczenie limitu 300.
II. Udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych i z kopert dowodowych.
III. Orzecznictwo WSA i NSA.
IV. Rejestr danych kontaktowych.
V. Problemy, pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy gmin/miast realizujący zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, doświadczony trener, od 15 lat zajmuje się nadzorem nad realizacją przez gminy zadań z zakresu spraw obywatelskich. Trener wielu szkoleń z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC, wysoko oceniany wykładowca.

zwiń
rozwiń