Zmiany w uchwale budżetowej na 2021 rok i wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego po wprowadzeniu nowych przepisów

Cele i korzyści

CELE SZKOLENIA:

uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy uczestników oraz przedstawienie zasad praktycznych przygotowania Budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej jako podstawowych instrumentów zarządzania finansami samorządowymi, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zasady planowania w czasie bardzo trudnej sytuacji finansowej większości JST w kraju, również po zmianach ustawy o finansach publicznych, zmianach wprowadzonych ustawą tzw. tarczy antykryzysowej, czy zmodyfikowanym rozporządzeniem w zakresie wieloletniej prognozy finansowej JST.

 

KORZYŚCI:

 • uporządkujesz i uzupełnisz wiedzę w zakresie zarówno podstawowego krótko i długoterminowego planowania finansów jst, jak i różnych metod planowania dochodów i wydatków,
 • poznasz istotę oraz praktyczne aspekty efektywnego opracowania procedury budżetu i WPF w JST.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Planowanie wieloletnie jako niezbędny instrument nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.
 2. Uchwala budżetowa i Wieloletnia prognoza finansowa w świetle ustawy o finansach publicznych.
 3. Planowanie w jednostkach samorządu terytorialnego.
 4. Metody prognozowania dochodów budżetowych i wydatków budżetowych.
 5. Konstrukcja uchwały budżetowej jst. Tryb uchwalania i opiniowania, kompetencje organów jst w zakresie budżetu.
 6. Warunki dla budżetu jst. Rezerwy.
 7. Realizacja budżetu jst i jego zmiany.
 8. Założenia do WPF oraz etapy konstruowania prognozy.
 9. Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF według metodyki MF.
 10. Przedsięwzięcia w WPF - zasady planowania przedsięwzięć.
 11. Prognoza spłaty długu jako element WPF.
 12. Wskaźnik zadłużenia na podstawie art. 243 UFP po zmianach. Inne wskaźniki zadłużenia.
 13. Realność WPF.
 14. Okres sporządzania WPF i jej elementów składowych:
  1. okres sporządzania zasadniczej części WPF,
  2. okres sporządzania prognozy kwoty długu,
  3. okres sporządzania załącznika do WPF o przedsięwzięciach.
 15. Zgodność WPF z budżetem jednostki samorządu terytorialnego.
 16. Konstrukcja uchwały w sprawie WPF. Tryb uchwalania i opiniowania WPF. Kompetencje organów JST w zakresie WPF.
 17. Upoważnienia do zaciągania zobowiązań a WPF.
 18. Praktyczne aspekty tworzenia WPF.
 19. Monitorowanie realizacji WPF i jej zmiany.
 20. Sprawozdanie z realizacji budżetu i WPF.
 21. Pytania i odpowiedzi.
zwiń
rozwiń
Adresaci

skarbnicy JST, pracownicy służb finansowych, kierownicy wydziałów merytorycznych i jednostek organizacyjnych JST zajmujący się planowaniem, również wieloletnim i strategicznym, radni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletnia skarbnik gminy; wykładowca i doradca z zakresu rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu zadaniowego i kontroli zarządczej, dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju; autorka publikacji w miesięcznikach „Finanse Publiczne” i „Rachunkowość budżetowa”.

zwiń
rozwiń