• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Sprawozdawczość budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych za III kwartał 2024 r.

Miejsce
Internet
Termin
16 września 2024
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
449/409 zł
Zapisz się na szkolenie

Przy zgłoszeniu do 2 września 2024 r. cena wynosi 409 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, przedmiotem którego będzie omówienie zasad i aktualnych zagadnień w zakresie sprawozdawczości kwartalnej w jednostkach sektora finansów publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia krok po kroku przeanalizujemy zasady sporządzania sprawozdań budżetowych za III kwartał 2024 r. Wskażemy, jak w prawidłowy sposób wykazywać dane dotyczące dochodów, wydatków, zobowiązań i należności w poszczególnych wzorach sprawozdań sporządzanych przez służby finansowo-księgowe jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, na podstawie obowiązujących tym zakresie rozporządzeń. Zagadnienia omawiać będziemy w odniesieniu do przykładów z praktyki, dla lepszego zobrazowania przedmiotu zajęć

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznasz normy i wytyczne oraz terminy sporządzania sprawozdawczości budżetowej z operacji finansowych wraz z omówieniem poszczególnych wzorów sprawozdań.
• Zdobędziesz, uzupełnisz i uporządkujesz wiedzę dotyczącą sprawozdawczości, uzyskasz pomoc w prawidłowym sporządzaniu poszczególnych wzorów sprawozdań.
• Poznasz najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości z zakresu opracowywania sprawozdań budżetowych.
• Dowiesz się:

- Jak prezentować w sprawozdaniach udzielane pożyczki krótkoterminowe?
- Jak prezentować w sprawozdaniach np. zakup telefonu na raty?
- Czego nie prezentuje się w sprawozdaniu Rb-N?
- Na co zwrócić uwagę przy prezentowaniu danych w kolumnie "zaległości netto" sprawozdaniu Rb-27S?
• Uzyskasz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości z zakresu tematu zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady, terminy i forma przekazywania sprawozdań:
• Formy przekazywania sprawozdań jednostkowych.
• Forma przekazywania sprawozdań zbiorczych.
2. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań budżetowych:
• Rb-27 S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.
• Rb-28 S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. 
• Rb-27 ZZ - sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
• Rb-50 - sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
• Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego.
• Rb-30S - sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych.
• Rb-34S – sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
• Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości z operacji finansowych. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań:
- Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
- Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
- Rb-ZN - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych.
3. Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, księgowi oraz pracownicy służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomista, od ponad 20 lat szkoli z tematyki finansów publicznych m. in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jsfp, w tym jst. Doskonale zna specyfikę samorządów. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m. in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej, jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w RIO, była również pozaetatowym Członkiem SKO. Praktyk, ceniony wykładowca w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Renata Bąk
koordynator ds. szkoleń
tel. 606 894 320
renata.bak@okst.pl
Agnieszka Wronecka
Specjalista ds. sprzedaży
tel. 722 152 180
agnieszka.wronecka@okst.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 2 września 2024 r. cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 10 września 2024 r.