Inwestycje drogowe. Prowadzenie postępowania w oparciu o przepisy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, tzw. decyzje ZRID

Miejsce
Internet
Termin
25 sierpnia 2022
Czas trwania
09:00 - 13:00
Cena
349 zł
Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na zajęcia, podczas których omówimy aspekty prawne wydawania i uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych. Przeanalizujemy trudne kwestie wynikające z nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i zmian w Prawie budowlanym dotyczących m.in. projektu budowlanego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Przedstawienie interpretacji regulacji obowiązujących w zakresie realizacji inwestycji drogowych na drogach publicznych.
  • Omówienie aktualnych procedur ZRID z uwzględnieniem trudności wynikających z nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne obowiązującego od 2019 r. i zmian w Prawie budowlanym dotyczących m.in. projektu budowlanego obowiązujących od września 2020 r.
  • Zaprezentowanie szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych.
  • Zapoznanie z terminami i procedurą uzyskiwania decyzji ZRID.
zwiń
rozwiń
Program

1. Decyzja ZRID i postępowanie w sprawie jej wydania ZRID, a postępowanie administracyjne na gruncie KPA.
2. Wymagania dotyczące powiązania drogi z innymi drogami publicznymi, z określeniem ich kategorii.
3. Określenie linii rozgraniczających teren, w tym określenie granic pasów drogowych, z uwzględnieniem znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. 
4. Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska, ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz potrzeb obronności państwa.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się inwestycjami w zakresie dróg publicznych, zarówno wydający decyzje ZRID (starostwa) jak i starający się o jej uzyskanie inwestorzy i zarządcy dróg.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, praktyk, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 2009-2019 członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Były doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości. Doświadczony trener i wykładowca szkoleniowy, współautor publikacji z zakresu Prawa budowlanego, inwestycji budowlanych.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Katarzyna Nowak
koordynator działu sprzedaży
tel. 32 206 98 43 wew. 28
katarzyna.nowak@okst.pl
Anna Rawza
asystent koordynatora ds. szkoleń
tel. 32 253 84 09 wew. 33
anna.rawza@okst.pl
Barbara Tekień
Koordynator
tel. 32 206 98 43 wew. 29
barbara.tekien@okst.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 22 sierpnia 2022 r.