Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją – zasady wdrażania, sposób pracy w EZD, obsługa dokumentu papierowego i elektronicznego

Miejsce
Internet
Termin
15 lipca 2021
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
290 zł

Zapraszamy Państwa na szkolenie dla archiwistów, którego przedmiotem będzie elektroniczne zarządzanie dokumentacją i metody działania w systemie EZD.

Ważne informacje o szkoleniu

W trakcie szkolenia przekażemy Państwu praktyczną wiedzę na temat Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją. Poznają Państwo aspekty wdrażania systemu klasy EZD, metody pracy kancelaryjnej w systemie tradycyjnym i w systemie klasy EZD oraz zasady obsługi dokumentów papierowych i elektronicznych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Pozyskanie wiedzy o przepisach prawa dotyczących zarządzania dokumentacją oraz o obowiązujących systemach kancelaryjnych (EZD i system tradycyjny).
 • Zapoznanie się z metodyką postępowania z dokumentacją w systemie EZD i w systemie tradycyjnym.
 • Nabycie umiejętności w zakresie przygotowania podmiotu publicznego do wdrożenia systemu EZD oraz co do oceny, czy dany system spełnia wymagania dla systemu EZD.
 • Pozyskanie wiedzy o tym jak rozróżniać systemy EZD od systemów dziedzinowych.
 • Możliwość konsultacji problematycznych kwestii w zakresie objętym tematem szkolenia z ekspertem.
zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie do współczesnego zarządzania dokumentacją:

 • współczesne systemy kancelaryjne;
 • obowiązek prawny w zakresie dokumentowania i archiwizacji przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw;
 • systemy wykonywania czynności kancelaryjnych – system tradycyjny, Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją, systemy dziedzinowe;
 • wskazywanie podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz wyjątków – aspekty prawne i praktyczne;
 • pojęcie dokumentu, pisma, sprawy, teczki.

2. Wdrażanie systemów klasy EZD:

 • wymagania wobec systemów klasy EZD;
 • wdrażanie systemów klasy EZD;
 • rozwijanie funkcjonalności systemów klasy EZD i integracja z innymi systemami.

3. Zasady pracy kancelaryjnej w ramach Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją oraz w systemie tradycyjnym ze wspomaganiem systemu klasy EZD:

 • przyjmowanie i rejestrowanie dokumentów w różnej postaci;
 • tworzenie i obsługa składów (chronologicznych i informatycznych nośników danych);
 • zasady dekretacji, w tym dekretacji zastępczej;
 • obsługa sprawy elektronicznej i sprawy tradycyjnej;
 • tworzenie pism i ich akceptacja;
 • wysyłanie pism w różnej postaci i różnymi drogami komunikacji, w tym doręczenia elektroniczne (ePUAP, e-mail, operator pocztowy, kurier, portal).

4. Składy – organizacja, zarządzanie i obsługa:

 • gdzie i ile składów zorganizować;
 • jak zarządzać pismami w składach – w zależności od prowadzonych spraw;
 • obsługa pudeł i informatycznych nośników danych.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji publicznej odpowiedzialni za zarządzanie dokumentacją w urzędzie, zainteresowani poznaniem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, sposobu pracy w EZD oraz postępowania z dokumentacją w wersji papierowej i elektronicznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk humanistycznych, archiwista-praktyk, ekspert z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym elektroniczną), systemów klasy EZD, funkcjonowania archiwów, archiwistyki, prawa archiwalnego, systemów kancelaryjnych, porządkowania dokumentacji; doświadczony trener oraz wykładowca uniwersytecki; długoletni pracownik sieci archiwów państwowych, Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”, współautorka książki „Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją” (Wydawnictwo C.H.Beck, 2018).

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Renata Bąk
Katarzyna Elsner
koordynator ds. administracyjnych
tel. 71 372 41 21; kom 722 152 180
katarzyna.elsner@okst.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 290 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres szkolenia@okst.pl do 9 lipca 2021 r.