KURS: Specjalista ds. zamówień publicznych. Prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z przepisami nowego PZP

Miejsce
Katowice
Termin
03-30 września 2021
Czas trwania
09:30 - 14:00
Cena
1350 zł
Zapisz się na szkolenie
PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

Cena: 1.350 PLN netto/os.

UWAGA Przy zgłoszeniu do 15 lipca 2021 r. Cena 1.180 zł/os

UWAGA! Za każdą kolejną osobę zgłoszoną z tej samej instytucji rabat 15%

Osoby zainteresowane mogą wziąć udział w szkoleniu zdalnie, za pośrednictwem platformy ZOOM. Prosimy o kontakt z koordynatorem

 

Spotkania w dniach 3, 8, 27, 30 września 2021 r. Kurs w godzinach 9:30-14:00 każdego dnia

Ważne informacje o szkoleniu

ZAGADNIENIA PORUSZANE W TRAKCIE KURSU to m. in.:

  • akty wykonawcze do Prawa zamówień publicznych: wzory ogłoszeń w sprawach zamówień publicznych oraz innych dokumentów, w tym plan postępowań i protokół postępowania - jak je przygotować z uwzględnieniem nowych przepisów,
  • wyłączenia przedmiotowe, podmiotowe ze stosowania ustawy PZP,
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Kolejna edycja kursu w zakresie udzielania zamówień publicznych odbędzie się w formule stacjonarnej. Kurs jest doskonałą okazją do zdobycia wiedzy w zakresie stosowania nowych przepisów prawa zamówień publicznych w ramach wykonywanej pracy, a także od wielu lat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem słuchaczy. Nasi Klienci kurs ocenili bardzo wysoko zarówno w zakresie programu jak i warsztatowego prowadzenia zajęć, a zmiany ustawy prawo zamówień publicznych i jej dostosowanie do przepisów unijnych wymagają stałego doskonalenia posiadanej wiedzy w zakresie procesu udzielania zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Program

RAMOWY PROGRAM KURSU:

  1. Wprowadzenie w zagadnienia systemu zamówień publicznych.
  2. Elektronizacja zamówień publicznych.
  3. Strony postępowania o udzielenie zamówienia: zamawiający i wykonawcy.
  4. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne.
  5. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne.
  6. Umowa w sprawach zamówienia publicznego i jej wykonanie.
  7. Środki ochrony prawnej i pozasądowe rozwiązywanie sporów.
  8. Finanse publiczne oraz odpowiedzialność zamawiających z tytułu nieprawidłowości w procesie przygotowania i przeprowadzenia postępowania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby koordynujące udzielanie zamówień publicznych w urzędzie, jednostce organizacyjnej, każdej instytucji publicznej stosującej PZP, osoby zajmujące się przygotowaniem specyfikacji warunków zamówienia, osoby które chcą uzupełnić i poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zamówień publicznych, audytorzy i kontrolerzy, osoby rozpoczynające pracę w dziedzinie prawa zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik; specjalista z zakresu zamówień publicznych; autor wielu wykładów i szkoleń (19 lat doświadczenia w pracy trenera, ponad 400 przeprowadzonych szkoleń); wykładowca i autor programu na studiach podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej z Poznania – oddział zamiejscowy w Chorzowie (od 2006 r. do nadal); wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w roku akademickim 2019/2020; wykładowca na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu; autor kursu e-learning „Zrozumieć Zamówienia Publiczne”; członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych (OSKZP); trener prowadzący warsztaty oraz prelegent podczas Forum Przetargów Publicznych oraz od Forum Zamówień na Roboty Budowlane; w latach 2004-2007 arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych; trener na platformie e-learningowej.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
FRDL OKST Katowice

Katowice, ul. Moniuszki 7

Koordynatorzy
Marlena Moliszewska-Gumulak
Katarzyna Nowak
koordynator działu sprzedaży
tel. 32 206 98 43 wew. 28
katarzyna.nowak@okst.pl
Informacje dodatkowe

 

Cena: 1.350 PLN netto/os. UWAGA Przy zgłoszeniu do 15 lipca 2021 r. Cena 1.180 zł/os

UWAGA! Za każdą kolejną osobę zgłoszoną z tej samej instytucji rabat 15%

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres szkolenia@okst.pl do 30 sierpnia 2021 r.