Wszystkich Grantobiorców Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny zapraszamy do udziału w naszych działaniach wspierających wizerunek ich organizacji

Tym razem zapraszamy na spotkanie informacyjne w ramach projektu "Szkoła Aktywnego Sektora" we wtorek, 25 kwietnia 2023, godz. 14.00, Zoom (online)

Dla kogo spotkanie?

  • dla wszystkich, którzy chcą rozwijać partnerstwa i sieciować się podczas wspólnych wydarzeń,
  • dla osób zainteresowanych budowaniem wizerunku swojej organizacji,
  • dla osób i organizacji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dziecka krzywdzonego. 

Podczas spotkania opowiemy o planowanych działaniach:

Osobami prezentującymi będą realizatorzy projektu oraz goście:

  • Paulina Masłowska (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę) - opowie o programie spotkania tematycznego dla osób i organizacji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dziecka krzywdzonego. 
  • Marcin Gołąbek (Agencja Hello Octopus) - opowie o wsparciu w ramach budowania wizerunku organizacji.

Rejestracja na spotkanie:

Spotkanie odbędzie się w formule online, na platformie Zoom we wtorek, 25 kwietnia 2023 o godz. 14.00

Prosimy o rejestrację na stronie: https://bit.ly/SzkolaAktywnegoSektora_REJESTRACJA-na-spotkanie

„Szkoła Aktywnego Sektora. Program rozwoju organizacji i budowania sieci współpracy" to projekt realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.