Dziś przypada dziewiąta rocznica śmierci Profesora Jerzego Regulskiego, współtwórcy polskich reform samorządowych oraz założyciela i patrona naszej Fundacji.


U schyłku swego życia pisał: „Walczyłem o decentralizację kraju, o uznanie prawa do samorządu, a więc do decydowania przez lokalne społeczności o tym, co dla nich ważne i prawa do samodzielnego zaspokajania tych potrzeb. Ale to jest możliwe tylko w państwie, które istnieje po to, by obywatelom służyć i realizować ich potrzeby, a nie narzucać im wzory zachowań i autorytarne oceny”.

Profesor zawsze uważał, że działania samorządu terytorialnego należy konfrontować z aktualnymi wyzwaniami oraz potrzebami rozwojowymi kraju. Ale należy też na nie patrzeć przede wszystkim przez pryzmat ludzkich potrzeb – samorząd ma bowiem przede wszystkim służyć obywatelom i dbać o jakość ich życia a nie być polem realizacji partyjnych celów. I o tym właśnie powinniśmy pamiętać w przededniu wyborów samorządowych. Stworzenie lepszego samorządu jest możliwe jedynie poprzez nasze wspólne, aktywne działanie. Pamiętajmy o tym wspominając Profesora Jerzego Regulskiego.