Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, lider Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, realizowanego ze środków EOG, poszukuje osoby na stanowisko Konsultanta Regionalnego we Wrocławiu i Katowicach.

Charakterystyka stanowiska:

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny (Active Citizens Fund – Regional) jest jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych. Jego celem jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego w zakresie przestrzegania praw człowieka, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienia grup zagrożonych wykluczeniem.

Podczas realizacji Programu przewidywane jest przyznanie ok. 450 grantów w dwóch otwartych konkursach (po ok. 200 grantów w każdym) oraz w naborze ciągłym (ok. 50 grantów), jak również inne działania o charakterze międzynarodowym. Program będzie realizowany od października 2020 r. do grudnia 2024 r.

Osoba pełniąca rolę  Konsultanta Regionalnego będzie przede wszystkim odpowiedzialna za wsparcie wnioskodawców na etapie składania aplikacji konkursowych oraz wsparcie i monitoring ok. 30 realizatorów  projektów w ramach jednego postępowania konkursowego. 

Zakres zadań:

 • uczestnictwo w szkoleniach prowadzonych przez osoby zarządzające programem;
 • informowanie o Programie i konkursach w regionie (upowszechnianie informacji o konkursach, przygotowanie organizacyjne szkoleń i spotkań

dla wnioskodawców, mapowanie organizacji - identyfikowanie potencjalnych grantobiorców);

 • udział w przygotowaniu dokumentacji konkursowej;
 • testowanie narzędzi naboru wniosków; 
 • kompleksowe wsparcie organizacji składających wnioski (przygotowanie spotkań informacyjnych, dyżury telefoniczne i on-line, kontakt z wnioskodawcami) ; 
 • ocena formalna wniosków złożonych w konkursie;
 • koordynowanie procesu podpisywania umów z grantobiorcami prowadzenie bieżących konsultacji dla realizatorów przydzielonych projektów (pytania związane z realizacją danego projektu, konsultacje i doradztwo, pomoc w rozwiązywaniu problemów);
 • monitoring przebiegu projektów w regionie (wizyty monitoringowe w terenie);
 • monitorowanie terminowości i poprawności raportowania  projektów;
 • wsparcie grantobiorców w ewaluacji programu.

Wymagania:

 • doświadczenie w realizacji projektów, w tym w formule partnerskiej i w wymiarze międzynarodowym (mile widziane doświadczenie w ich nadzorowaniu);
 • pożądana znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dyspozycyjność, umiejętność dobrej organizacji pracy własnej;
 • zaangażowanie, kreatywność, samodzielność;

Oferujemy/Zapewniamy:

 • umowę o pracę;
 • stabilność zatrudnienia w instytucji o ugruntowanej pozycji w środowisku samorządowym;
 • możliwość rozwoju i podnoszenia własnych kompetencji w środowisku krajowym i międzynarodowym;
 • możliwość kreatywnej pracy i realizacji własnych pomysłów;

Mile widziane:

 • prawo jazdy kat. B;
 • doświadczenie we współpracy z Administracją Państwową i Samorządową;

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV (wraz z poniższą zgodą o możliwości przetwarzania danych w celach rekrutacyjnych) oraz krótkiego listu motywacyjnego na adres: marlena.gumulak@okst.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na aplikacje czekamy do 10 października 2020 r. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami.

Prosimy o zawarcie w CV zgody na przetwarzanie danych następującej treści:

□Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w trakcie procesu rekrutacji i niewymienionych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, ani innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy, w celu przeprowadzenia rekrutacji przez Administratora - Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, na stanowisko Konsultant Regionalny Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.”

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w trakcie procesu rekrutacji w celu wprowadzenia tych danych do bazy Administratora - Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa i ich przetwarzania na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.