Building Bridges – Civic Capital in Local Communities to projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Celem projektu jest wzmacnianie potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz promowanie wartości europejskich. Adresowany jest do organizacji pozarządowych ze szczególnym uwzględnieniem tych z mniejszych miejscowości. W maju rusza pierwszy konkurs grantowy w ramach projektu.

 

Pierwszy konkurs grantowy – granty interwencyjne.

Od 9 maja można składać wnioski w ramach konkursu. Dotyczy on grantów interwencyjnych. Celem konkursu jest wsparcie projektów realizowanych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które odpowiadają na sytuację kryzysową. Granty interwencyjne są narzędziem pozwalającym beneficjentom reagować tu i teraz na zdiagnozowane przez nie problemy.

W ramach projektu Building Bridges można ubiegać się o kwoty od 3000 do 8000 euro. Okres realizacji projektu wynosi od trzech do ośmiu miesięcy. Łączna kwota, jaką przeznaczono na konkurs interwencyjny to 70 tys. euro.

 

Jakie działania można realizować w ramach grantów interwencyjnych?

Granty interwencyjne przyznawane będą w ramach czterech obszarów tematycznych. Pierwszy z nich dotyczy działań mających upowszechniać wiedzę na temat Karty Praw Podstawowych i traktatów UE. W ramach kolejnego wspierane będą działania strażnicze i monitorujące wspierające budowanie społeczeństwa obywatelskiego i tworzenie polityk lokalnych. Trzecia obejmuje wspieranie grup docelowych np. ofiar przemocy czy dyskryminacji. Ostatnia to działania mające rozwijać organizacje, np. poprzez zawieranie koalicji i partnerstw.

 

Kto może wziąć udział w konkursie?

W konkursie wziąć mogą udział stowarzyszenia, fundacje, związki stowarzyszeń i koła gospodyń wiejskich. Co ważne – projekt adresowany jest zwłaszcza do podmiotów zarejestrowanych w gminach do 50 tysięcy mieszkańców, które otrzymają dodatkowe punkty strategiczne. Projekty finansowane w ramach grantów mogą być realizowane samodzielnie lub we współpracy z maksymalnie dwoma partnerami.  Wnioski składać można od 9 maja w trybie ciągłym.

 

Co jeszcze w ramach projektu Building Bridges?

Projekt Building Bridges obejmuje także małe i duże projekty grantowe na projekty realizowane odpowiednio do 12 i 24 miesięcy. Ponadto projekt przewiduje organizację szkoleń w zakresie wartości UE oraz realizacji projektów. Kolejnym elementem będzie realizacja działań sieciujących wspierających budowanie partnerstwa organizacji społeczeństwa obywatelskiego z innymi partnerami. W tym celu odbędą się Krajowe Kongresy Współpracy Lokalnej. Pierwszy z nich, w dniach 19 i 20 września, odbędzie się w Warszawie.

Building Bridges – Civic Capital in Local Communities to projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego finansowany w ramach programu CERV (Obywatele, Równość, Prawa i Wolności).

Więcej informacji na stronie bb.frdl.pl/interwencyjne oraz na naszym Facebooku.

 


Sfinansowano przez Unię Europejską. Wyrażone opinie i poglądy są wyłącznie poglądami autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający finansowanie nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności