Nadchodzący III Krajowy Kongres Forów Skarbników JST będzie, dzięki obecności uznanych specjalistów, jednym z najważniejszych wydarzeń świata finansów samorządowych w ciągu roku. Dziś chcemy przybliżyć Państwu sylwetki kolejnych ekspertów, z którymi można będzie skonsultować się już za niecałe dwa tygodnie.

Dwa dni kongresu opierają się na dwóch mocnych filarach. Pierwszy to naukowe i badawcze ujęcie problematyki finansów samorządowych oraz wskazanie zagrożeń i perspektyw definiowanych w oparciu o rzeczywistość pandemiczną.  Drugi, równie istotny dla osoby zajmującej się prowadzeniem polityki finansowej jednostki samorządowej dowolnego szczebla, to porady eksperckie, mające stanowić wsparcie w realizacji sprecyzowanych zadań.

W agendzie kongresu znalazły się panele dotyczące:

  • podatku od nieruchomości, w szczególnych rozwiązań podejmowanych w związku z pandemią COVID-19, gdzie rolę eksperta objął Bartłomiej Korniluk, Dyrektor Departament Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier w Ministerstwie Finansów
  • zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych w związku z covid-19, który poprowadzi Artur Gluziński, ekspert ds. współpracy z NGO
  • nowych środków unijnych, w tym także tych, ujętych w Krajowym Planie Odbudowy, z wystąpieniem  Małgorzaty Rulińskiej, ekonomistki oraz eksperta w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE
  • Kontrasygnaty, kontroli wstępnej oraz kontroli zarządczej, w szczególności podobieństw i różnic w kontekście ustawowych obowiązków skarbnika i głównego księgowego, na którym posłuchać będzie można Dariusza Melerowicza, wykładowcy, praktyka, specjalisty z zakresu finansów publicznych, budżetu zadaniowego i zamówień publicznych, wieloletniego kontrolera i naczelnika RIO oraz samorządowca, a także Marcina Stępnia, prawnika, dyrektora ds. rozwoju rynku GRC administracji publicznej i ochrony zdrowia Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  • Finansowania inwestycji samorządowych, z udziałem Agnieszki Drożdżal, wieloletniej Skarbnik, wcześniej głównej księgowej, eksperta i konsultanta oraz praktyka Janusza Zagórskiego, Skarbnika Miasta Police.
  • optymalizacji nadwyżki operacyjnej w perspektywie krótko- i długoterminowej w kontekście zmiany art. 242 uofp w 2022 roku, gdzie ekspertami będą Mariusz Gołaszewski, Prezes Zarządu, założyciel i współwłaściciel Aesco Group Sp. z o.o., oraz Kacpra Siwka, Skarbnika Miasta Świdnica.
  • ważnej kwestii finansowania systemu oświaty, którą omówi Grzegorz Pochopień, były pracownik Ministerstwa Finansów oraz MEN oraz ekspert w zakresie oświaty oraz autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
  • zlecania przez JST zadań spółkom komunalnym, z głosami eksperckimi Małgorzaty Kern, Skarbnika Miasta Chorzów oraz Mariusza Siwonia, eksperta i konsultanta.

Aby zapoznać się dokładnie z przygotowaną przez nas agendą, z sylwetkami ekspertów i naukowców, zapraszamy na stronę kongresu, https://www.kongresskarbnikow.pl/ . Tam można przekonać się, że czas spędzony na kongresie stanowić będzie znaczące wsparcie w poszerzeniu swojej wiedzy oraz podzieleniu się nią w szerokim gronie ekspertów finansów publicznych czyli wszystkich skarbników jst.

Zapraszamy Państwa do udziału w III Krajowym Kongresie Forów Skarbników JST.