Dziś o 10.30 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na POZARZĄDOWĄ KAWĘ Z FEDERACJĄ. Spotkanie współorganizowane jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (DFOP).

Od godziny 10.00 potrwa nieformalne spotkanie z Zarządem i zespołem Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Tego typu połączenia odbywają się co tydzień. Tematyka poruszaną w ramach spotkania dotyka bieżących spraw trzeciego sektora.

O 10.30 zaplanowano SPOTKANIE INFORMACYJNE dotyczące Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Część ta przeznaczona jest dla podmiotów, chcących ubiegać się o dofinansowanie dla swoich działań. Składanie wniosków trwa już od 17 marca 2021 r. i zakończy się 17 maja 2021 r. Wnioski można składać w czterech obszarach:

  • Ochrony praw człowieka (w tym kwestii związanych z równością płci).
  • Działań na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu.
  • Budowania kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestii związanych z ochroną środowiska).
  • Wsparcia rozwoju sektora społecznego. Pierwszy nabór wniosków wystartował .

Moderowaniem spotkań zajmie się osoba z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. 

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizuje konsorcjum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider), Fundacji Edukacja dla Demokracji i Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. AKTYWNI OBYWATELE finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG. Jego budżet to 23 miliony euro. Spotkanie odbędzie się na platformie ZOOM.

Link do spotkania o 10.30: https://zoom.us/j/98666692586