Już 16 listopada poznamy wyniki Rankingu Gmin Województwa Śląskiego organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego i Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym w Katowicach.

Serdecznie zapraszamy Państwa jako przedstawicieli mediów do uczestnictwa w Gali Laureatów Rankingu Gmin Województwa Śląskiego 16 (wtorek) w Sali Sejmu Śląskiego w Urzędzie Marszałkowskim o godzinie 10:00. Tego dnia ogłosimy wyniki rankingu. Będzie również możliwość porozmawiania z przedstawicielami nagrodzonych jst. Na Gali będzie obecnych kilkudziesięciu włodarzy, łącznie z Marszałem Województwa Śląskiego. Ranking jest ważnym wydarzeniem dotyczącym samorządności w całym regionie.

W ramach Rankingu ocenie poddawane będą wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu województwa śląskiego. O miejscu w rankingu zdecyduje wynik wyliczony w oparciu wskaźników mierzących potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę. Dokładna analiza, przygotowana przez ekspertów GUS, pomoże w diagnozie kondycji wszystkich lokalnych samorządów z całego województwa. Ranking wskaże w sposób obiektywny najlepiej radzące sobie wspólnoty gminne. Tworząc ranking eksperci wezmą pod uwagę m.in. kondycję budżetową samorządu, wydatkowanie funduszów z Unii Europejskiej, osiągnięcia absolwentów, salda migracji, wydatki na oświatę, czy też nakłady na szkolenia pracowników urzędów gmin oraz radnych.

– To wyjątkowy ranking. Jego podstawą są twarde dane GUS z 16 kategorii. Naszym celem jest jest wyłonienie najlepszych gmin, i promowanie tych wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Mamy nadzieję, że przeprowadzone analizy statystyczne staną się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju naszego regionu – mówi Marcin Smala, wiceprezes zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. „Ranking Gmin” to inicjatywa, która po raz pierwszy przeprowadzona została w 2010 roku w Krakowie. Konkurs powtarzany był z dużym powodzeniem i zainteresowaniem samorządów przez kolejna lata w kolejnych województwach.

Ranking Gmin Województwa Śląskiego jest bliźniaczą inicjatywą realizowaną od wielu lat przez regionalne Ośrodki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w województwach małopolskim, podkarpacki, lubelskim. W bieżącym roku przeprowadzamy konkursy według podobnych wskaźników w całym kraju.

Misją Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego jest wspieranie samorządów w poprawie jakości życia mieszkańców, pomoc w wytyczaniu najlepszych ścieżek rozwoju dla poszczególnych jednostek oraz poprawa jakości świadczonych przez administrację samorządową usług. Działania nasze prowadzimy za pośrednictwem forów pracowników samorządowych, szkoleń otwartych i zamkniętych, badań i analiz, projektów oraz doradztwa eksperckiego. 

Więcej informacji na naszej stronie w zakładce INICJATYWY.