Poznaliśmy pierwsze terminy Rankingów Gmin 2023


Nasze rankingi to inicjatywa o ogromnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego gmin w całym kraju. Celem rankingów jest wyłonienie i wyróżnienie jednostek samorządowych, które wyróżniają się w kwestiach rozwoju społecznego i gospodarczego na tle swojego regionu.

Aby rankingi były jak najbardziej obiektywne we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym wprowadziliśmy zasadę klasyfikacji samorządów przy użyciu obiektywnych wskaźników ilościowych z wykorzystaniem danych ze statystyki publicznej. Porównujemy tylko gminy podobne do siebie, sklasyfikowane w odpowiednich kategoriach z uwzględnieniem zróżnicowania społeczno-ekonomicznego naszego kraju.

Dzięki rankingom samorządy zyskują cenne narzędzie do monitorowania i podnoszenia jakości życia mieszkańców. 


Terminy tegorocznych rankingów

Więcej informacji o Rankingach