Za nami pierwszy z czterech dni kursu specjalistycznego pod nazwą: Specjalista ds. zamówień publicznych. Prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z przepisami nowego prawa zamówień publicznych. 


Uczestnikami tego programu edukacyjnego, prowadzonego pod okiem doświadczonego specjalisty z zakresu PZP, są pracownicy podmiotów samorządowych oraz innych podmiotów stosujących PZP, odpowiadający za procedurę przygotowania i udzielania zamówień publicznych. Jak podkreślają osoby, biorące udział w poprzednich edycjach, kurs to świetna okazja by zdobyć nowe informacje, poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zamówień publicznych, czy też rozpocząć swoją przygodę z tą tematyką.

W trakcie kursu omówione zostaną nowe zasady, wprowadzone ostatnią zmianą ustawy Prawo zamówień publicznych, tematyka elektronizacji zamówień publicznych, schemat postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, oraz tożsame kwestie dla zamówień poniżej progu unijnego. Jeden dzień to także omówienie tematu umowy o udzieleniu zamówienia- sposobu konstrukcji takiego aktu i dopilnowania jego wykonania.

Kurs to także baza wiedzy o środkach ochrony prawnej stron oraz pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów, które mogą pojawić się w czasie realizacji umowy. Pojawi się  także sporo wyjaśnień w kwestii odpowiedzialność zamawiających z tytułu nieprawidłowości w procesie przygotowania i przeprowadzenia postępowania.

Zakończenie cyklu szkoleń stanowić będzie egzamin przygotowany przez prowadzącego, po którym uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa w kursie, potwierdzający zdobytą wiedzę i nowe umiejętności. 

Dzięki tym czterem dniom, pełnym wielu teoretycznych informacji oraz praktycznych przykładów, uczestnicy będą mogli śmielej poruszać się po skomplikowanym obszarze zamówień publicznych.