FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ma zaszczyt zaprosić do udziału w spotkaniach z cyklu „Prawa człowieka w Polsce: uwarunkowania, konteksty, praktyka”, organizowanego pod egidą Forum Koordynatorów Zarządzania Kryzysowego. Jest to cykl poświęcony szeroko rozumianej problematyce praw człowieka, rozpatrywanej przede wszystkim z perspektywy roli, funkcji i zadań samorządu terytorialnego, a celujący w rozwój wiedzy urzędników samorządowych z zakresu praw człowieka i uwrażliwienie na nie.

Cykl zainicjuje w dniu 26 kwietnia br. wykład Rzecznika Praw Obywatelskich dr hab. Adama Bodnara, prof. Uniwersytetu SWPS.

Kolejne spotkania w ramach cyklu „Prawa człowieka w Polsce…”, będące zarazem otwartymi spotkaniami Forum Koordynatorów Zarządzania Kryzysowego, odbędą się: 17 maja, 21 czerwca oraz 19 lipca br. Już dziś serdecznie zapraszamy do udziału.

Wybitni eksperci:

  • dr hab. Brygida Kuźniak, prof. UJ – prawniczka specjalizująca się w prawie międzynarodowym publicznym, wielokrotnie nagradzana badaczka i nauczycielka akademicka;
  • Piotr Niemczyk – ceniony ekspert z zakresu bezpieczeństwa oraz technik i metod analizowania i przetwarzania informacji, w latach 1990-94 Zastępca Dyrektora Zarządu Wywiadu UOP;
  • mec. Karolina Gierdal – adwokatka, pracowniczka Kampanii Przeciw Homofobii, współtwórczyni kolektywu Szpila, laureatka nagrody „Adwokatka Roku 2020”,

poprowadzą dla Państwa warsztaty wiedzy i kompetencji z zakresu ochrony praw człowieka; przedstawią wybrane zagadnienia związane z problemem zapewniania bezpieczeństwa przy jednoczesnej dbałości o ochronę praw człowieka; omówią temat dotyczący tzw. stref wolnych od LGBT oraz Samorządowych Kart Praw Rodzin w kontekście samorządu terytorialnego w Polsce.

Cykl „Prawa człowieka w Polsce” to uzupełnienie, a zarazem rozwinięcie i poszerzenie formuły spotkań Forum Koordynatorów Zarządzania Kryzysowego. Mamy wielką nadzieję, że spotka się on z Państwa uznaniem, zainspiruje i zachęci do członkostwa w Forum.

Na spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Profesorem Adamem Bodnarem zapraszamy 26 kwietnia br. od godziny 9:50.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy dokonać rejestracji, korzystając z następującego linku: https://centrummazowsze.clickmeeting.com/forum-koordynatorow-zarzadzania-kryzysowego/register?_ga=2.57533090.940764543.1618463980-299436502.1618463980

Po dokonaniu rejestracji (poprzez podanie imienia, nazwiska, instytucji i adresu mailowego), otrzymają Państwo potwierdzenie rejestracji (automatycznie nadane z adresu: no-reply@clickmeeting.com).

 

Informacji na temat cyklu oraz udziału w kolejnych spotkaniach udzieli dr Piotr Obacz, Specjalista ds. Forów Samorządowych FRDL MISTiA: piotr.obacz@mistia.org.pl